business Mere om Københavns Kommune

Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusive store dele af Amager og omkranser desuden Frederiksberg.

1. oktober 2020 havde kommunen 637.936 indbyggere. Kommunen beskæftiger i alt 40.129 ansatte[2] og er dermed landets næststørste offentlige arbejdsgiver, kun overgået af staten. Det samlede budget var i 2013 på 47,2 mia. kr.

listOmtale af Københavns Kommune

Bygge- og anlægsaffald skal spores bedre

Nye krav i affaldsbekendtgørelsen gør det muligt at spore, hvor bygge- og anlægsaffald kommer fra, hvad det indeholder, og hvor det bliver af. Målet er at gøre det lettere at genanvende bygge- og anlægsaffaldet, og det er centralt for den cirkulære økonomi, skriver Anke Oberender, der er leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), i dette synspunkt.