Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening er en interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber, der arbejder ud fra opfattelsen af, at affald er ressourcer i en cirkulær økonomi.