Mere om Vandmiljø

Mink-forurening skal fjernes, inden det når vandområder

5. mar 2021 12:13

Jorden under minkgravene er forurenet med stoffer fra minkenes kadavere. Derfor skal jorden fjernes, når de døde mink til maj bliver gravet op og brændt. Det skriver Miljøstyrrelsen, om den forundersøgelse som COWI, Geo og Rambøll, har gennemført for styrelsen. Ud over at fjerne den forurenede jord anbefaler rådgiverne, at grundvandet under minkgravene pumpes op og renses i et transportabelt renseanlæg.

Mikroplast spænder ben for populær vandrensningsløsning

5. mar 2021 11:51

Menneskeskabte vådområders evne til at fjerne kvælstof hæmmes betydeligt af mikroplast. Det viser et nyt EU-studie. Ifølge studiet trænger de mindste plastpartikler ind i cellemembranen på de mikrober, der bidrager til denitrifikationen. Plasten hæmmer desuden væksten af vandplanter, der også spiller en vigtig rolle i kvælstofskredsløbet. Anlagte vådområder bliver ofte benyttet til at reducere kvælstofsudledningen fra landbruget, men den process bliver altså påvirket af mikroplast der udledes til naturen gennem blandt andet spildevandet.