Mere om Ugens skrald

Ugens skrald: Nu sendes affaldsbekendtgørelsen endelig i høring

4. sep 2020 06:00

En efterhånden langstrakt saga er nu ved nå sin foreløbige konklusion, da Miljø- og Fødevareministeriet i denne uge kunne meddele, at ændringerne til affaldsbekendtgørelsen sendes i udbud fra den 2. september sammen med de nye vejledninger til sortering og indsamling af husholdningsaffald. Revisionen af affaldsbekendtgørelsen har sine rødder i EU’s reviderede affaldsrammedirektiv fra 2018 og i den klimaaftale for affaldsområdet, der blev indgået før sommerferien.