Mere om Politik

Forsker advarer mod »klima-nationalistisk« affaldspolitik

15. apr 2021 06:00

Konkurrenceudsættelsen kommer, men der mangler fortsat vigtige detaljer om, hvordan en sådan markedsmodel skal skrues sammen, så den sikrer, at der fremover brændes mindre affald af i Danmark. Ikke desto mindre vækker beslutningen om at gå videre med en markedsmodel dog bekymring hos en række fagfolk, som påpeger, at det potentielt kan føre til øget eksport af forbrændingsegnet affald og derved skabe CO2-lækager.