Mere om Politik

Forsker advarer mod »klima-nationalistisk« affaldspolitik

15. apr 2021 06:00

Konkurrenceudsættelsen kommer, men der mangler fortsat vigtige detaljer om, hvordan en sådan markedsmodel skal skrues sammen, så den sikrer, at der fremover brændes mindre affald af i Danmark. Ikke desto mindre vækker beslutningen om at gå videre med en markedsmodel dog bekymring hos en række fagfolk, som påpeger, at det potentielt kan føre til øget eksport af forbrændingsegnet affald og derved skabe CO2-lækager.

SF’s klimaordfører forsvarer konkurrenceudsættelse: »Der er ulemper ved begge modeller«

8. apr 2021 06:00

Klimaaftalen for affaldsområdet blev den første af en lang række klimaaftaler, som regeringen og klimaminister Dan Jørgensen (S) fik forhandlet på plads. Men kort før påskeferien blev det også den første af regeringens klimaaftaler, som et af regeringens støttepartier har forladt. Enhedslisten valgte nemlig at træde ud af forligskredsen, da det stod klart, at mulighederne for at gennemføre en politisk styret lukning af forbrændingsanlæg endegyldigt var udtømt.