Mere om Miljø

Ministre varsler paradigmeskift for dansk affaldssektor

19. maj 2020 06:00

Med regeringens klimaudspil er der lagt op til, at 80 procent af plasten skal tages ud af forbrændingsanlæggene i 2030, hvor affaldssektoren skal være CO2-neutral. Samtidig ønsker klimaminister Dan Jørgensen (S) et stop for import af affald og en udfasning af de ældre forbrændingsanlæg.

Webinar: En CO2-neutral affalds- og ressourcesektor – mål og midler?

access_time12. maj 13:00
place Zoom

På dette webinar præsenteres både klimapartnerskabets og klimarådets anbefalinger vedrørende affaldsområdet. Regeringen og dansk erhvervsliv nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber, hvor ét af partnerskaberne afdækker affald, vand og cirkulær økonomi som ét fælles partnerskab. Partnerskabet afleverede deres anbefalinger til regeringen d. 13. marts 2020. Partnerskabet har en ambitiøs vision om, at Danmark i 2030 skal være verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover anbefaler partnerskabet en vision om bl.a.