Mere om Genbrug

Seminar: Kommunikation og adfærdsdesign – hvordan får vi skubbet borgere og kunder mod mere affaldssortering?

access_time12. mar 09:00
place Snapindvej 21, 5200 Odense, Danmark

Kan vi blive bedre til at bruge adfærdsændrende tiltag i kommunikation til at skabe gode rammer for affaldssortering? Med de kommende nye krav og ændringer til mere og bedre sortering, som varsles fra både EU og i den danske affalds- og ressourcesektor, bliver det mere og mere væsentligt at få skubbe kunder og borgere i retning af affaldsspandene. Et af værktøjerne hertil kan findes i adfærdspsykologi og adfærdsdesign. På dette netværksmøder dykker vi ned i de to termer og undersøger hvordan de kan hjælpe kampagner og processer på vej.