Mere om forbrænding

Konference: Øget genanvendelse af husholdningslignende erhvervsaffald - hvordan høster vi potentialerne?

access_time21. jan 09:00
place Vesterbrogade 149, 1620 København, Danmark

Potentialet er stort og mulighederne mange. Men hvad gør vi for at få servicesektorens affald presset opad i affaldshierarkiet? Omkring 650.000 ton affald fra servicesektoren blev sendt til forbrænding i 2017. Sammensætningen af dette affald er stort set ukendt, men det tyder på, at affaldet minder om det, der kommer fra husholdninger. Fra store dele af servicebranchen sendes mere end halvdelen af affaldet usorteret til forbrænding. Der er dermed et stort potentiale for at øge genanvendelsen af dette affald – eller måske helt undgå det.

Slagge som stabilt grus er et gennembrud for genanvendelsen i Danmark

Jens Kallesøe , Direktør, Afatek , 9. jan 06:10

Danmark har brug for grus, og det kan det danske affalds- og genanvendelsessystem levere. Faktisk er vi snublende nær at levere slaggegrus med en kvalitet svarende til stabilt grus. Nye økotoksiske kriterier fra EU kan opkvalificere produktet endnu mere, så genanvendelse kan erstatte udvinding af råstoffer, som har store omkostninger for klima, natur og mennesker.