Mere om Affaldsreduktion

Webinar: Kommunikation og adfærdsdesign i affaldets verden

access_time28. apr 13:00

Hvordan får vi skubbet borgere og kunder mod mere og bedre affaldssortering? Med de kommende nye krav og ændringer til mere og bedre sortering, der gør sig gældende i det nye affaldsdirektiv og dermed i den kommende nationale affaldsplan, bliver det i stigende grad væsentligt at få skubbet kunder og borgere i retning af affaldsspandene. Et af værktøjerne hertil kan findes i adfærdspsykologi og adfærdsdesign.

Webinar: En CO2-neutral affalds- og ressourcesektor – mål og midler?

access_time12. maj 13:00
place Zoom

På dette webinar præsenteres både klimapartnerskabets og klimarådets anbefalinger vedrørende affaldsområdet. Regeringen og dansk erhvervsliv nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber, hvor ét af partnerskaberne afdækker affald, vand og cirkulær økonomi som ét fælles partnerskab. Partnerskabet afleverede deres anbefalinger til regeringen d. 13. marts 2020. Partnerskabet har en ambitiøs vision om, at Danmark i 2030 skal være verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover anbefaler partnerskabet en vision om bl.a.

Webinar: Smartere affaldsindsamling - hvordan bruger vi data bedre?

access_time5. maj 13:00
place Zoom

På dette webinar forsøger vi at give et overblik over udviklingen af smartere affaldsindsamling. Regeringens 70% mål for nedbringelse af CO2-emissioner kalder på, at vi i indsamlingsledet omstiller til grøn transport samt optimerer indsamlingsruterne gennem smart brug af data, som udover at være CO2-besparende også kan være vejen til økonomiske besparelser ved at reducere den unødige kørsel. Webinaret belyser, hvad det er kommuner og affaldsselskaber efterspørger samt, hvordan smarte affaldsdatasystemer kan styrke ruteplanlægning og automatisere selvbetjeningsløsninger. Det er vigtigt, at bo