Mere om Affaldsløsninger

Waste & Resource Management

access_time8. sep 08:30
place København

NYE LØSNINGER & FORRETNINGSMODELLER Fokus på resourcestrømme, genanvendelse af materialer & effektiv håndtering af affald giver bedre bundlinje! Potentialet er enormt og mulighederne mange - HVAD kan virksomheder i praksis kan gøre i relation til håndtering af plast og emballage?

Webinar: Cirkulære muligheder i Region HovedWebinar: Cirkulære muligheder i Region Hovedstaden - Blinde vinkler og hotspotsstaden - Blinde vinkler og hotspots

access_time9. jun 12:30

I forbindelse med projektet ”Affald og Ressourcer på Tværs” (ART) har en netop udgivet rapport “Cirkulære muligheder i affaldssystemet” sat fokus på cirkulære hotspots i Region Hovedstaden. Den udførte analyse kortlægger alle de materialer, der tilgår både husholdninger og erhverv sammenholdt med, hvad der løber ud af økonomien i form af affald. Materialestrømsanalysen synliggør via såkaldte ”Sankey-diagrammer” de data, som er til rådighed i affaldsdatasystemet, blandt affaldsselskaberne i regionen og Danmarks Statistik.