Søren Søndergaard Kjær

Søren Søndergaard Kjær

Søren Søndergaard Kjær er direktør i Den Grønne Mobile Tænketank