Lotte Hansen

Lotte L. Hansen

Lotte L. Hansen er Forretningsudvikler hos Vestforbrænding I/S og tovholder for tekstilsporet i projektet Affald & Ressourcer på Tværs.