Alle kommende events

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

access_time25. jan 09:00
place København
DAKOFA

Bygge- og anlægsaffald udgør omkring en tredjedel af den samlede affaldsstrøm i Danmark. Ikke alene i mængde er bygge- og anlægsaffaldet en betydelig affaldsstrøm, men også i forhold til indhold af ressourcer i form af byggematerialer til genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse. Desværre er udnyttelsen af ressourcerne i affaldet ikke uden problemer. Vi har gennem de seneste år opnået en betydelig viden om brugen af skadelige og miljøfarlige stoffer/materialer i det eksisterende byggeri.

Webinar: Krav om direkte genbrug på genbrugspladserne

access_time3. feb 12:30
place København
DAKOFA

På dette webinar bliver der set nærmere på de nye regler for genbrug på genbrugspladserne, og hvordan disse kan udmøntes i virkeligheden, herunder hvad angår samspillet med de private og velgørende organisationer. Der vil blandt andet være oplæg fra Vejle Kommunes Ressourcer & Genbrugsafeling, ARGO og NIRAS. Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet.