Alle kommende events

Webinar: EU-Kommissionens cirkulære handlingsplan - nyt fokus på produktlevetid, reparation og genbrug

access_time21. apr 13:00
place Zoom

EU-Kommissionen har i marts præsenteret en ny og ambitiøs handlingsplan for cirkulær økonomi, der skal ændre måden, hvorpå vi producerer og forbruger. Planen, der er en af hjørnestenene i den europæiske Green Deal, anses for at være et væsentligt skridt på vejen til en bæredygtig og klimaneutral vækst i EU. Målet med planen er at reducere det europæiske miljøaftryk samt at fordoble unionens fælles anvendelsesgrad af materialer inden for de kommende ti år. Den nye plan indeholder tiltag, der skal fremme design, produktion og forbrug til en cirkulær økonomi.

Webinar: Kommunikation og adfærdsdesign i affaldets verden

access_time28. apr 13:00

Hvordan får vi skubbet borgere og kunder mod mere og bedre affaldssortering? Med de kommende nye krav og ændringer til mere og bedre sortering, der gør sig gældende i det nye affaldsdirektiv og dermed i den kommende nationale affaldsplan, bliver det i stigende grad væsentligt at få skubbet kunder og borgere i retning af affaldsspandene. Et af værktøjerne hertil kan findes i adfærdspsykologi og adfærdsdesign.

Webinar: Smartere affaldsindsamling - hvordan bruger vi data bedre?

access_time5. maj 13:00
place Zoom

På dette webinar forsøger vi at give et overblik over udviklingen af smartere affaldsindsamling. Regeringens 70% mål for nedbringelse af CO2-emissioner kalder på, at vi i indsamlingsledet omstiller til grøn transport samt optimerer indsamlingsruterne gennem smart brug af data, som udover at være CO2-besparende også kan være vejen til økonomiske besparelser ved at reducere den unødige kørsel. Webinaret belyser, hvad det er kommuner og affaldsselskaber efterspørger samt, hvordan smarte affaldsdatasystemer kan styrke ruteplanlægning og automatisere selvbetjeningsløsninger. Det er vigtigt, at bo

Webinar: En CO2-neutral affalds- og ressourcesektor – mål og midler?

access_time12. maj 13:00
place Zoom

På dette webinar præsenteres både klimapartnerskabets og klimarådets anbefalinger vedrørende affaldsområdet. Regeringen og dansk erhvervsliv nedsatte i 2019 13 klimapartnerskaber, hvor ét af partnerskaberne afdækker affald, vand og cirkulær økonomi som ét fælles partnerskab. Partnerskabet afleverede deres anbefalinger til regeringen d. 13. marts 2020. Partnerskabet har en ambitiøs vision om, at Danmark i 2030 skal være verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover anbefaler partnerskabet en vision om bl.a.

AFLYST - Konference: Affald 2020

access_time14. maj 08:30
place Helsingør
Dansk Affaldsforening

Affald 2020 er Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde, der i år bliver afholdt på Marienlyst i Helsingør fra den 14.-15. maj 2020. Blandt årets oplægholdere finder du blandt andet miljøminister Lea Wermelin (S), Tommy Ahlers (V), Thomas Friergaard Astrup, der er professor inden for affald og ressourcer på DTU Miljø, Henrik Wenzel, professor og leder af SDU Life Cycle på Syddansk Universitet, Jon Nilsson-Djerf, der er rådgiver i Avfall Sverige, Kirsten Halsnæs, økonom og professor i klima og økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet, og mange, mange flere.