Alle kommende events

Markedet for sortering og genanvendelse af tekstiler

access_time14. apr 12:30
place Vesterbrogade 149, bygning 8, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København, Danmark
DAKOFA

På dette webinar tager vi temperaturen på markedet for sortering og genanvendelse af tekstilaffald. På webinaret vil du få et overblik over, hvad der findes af genanvendelsesløsninger i dag, og hvad der er på vej. Du vil ligeledes få et indblik i nye udviklingsprojekter i Danmark samt høre mere om den nationale forskningsmission, der netop også har fokus på udviklingen af nye løsninger. Derudover vil vi se på kvaliteterne af de indsamlede mængder fra de nuværende kommunale ordninger og forsøg med det husstandsindsamlede tekstilaffald.

Digital debat: Hvordan sætter vi turbo på den cirkulære økonomi?

access_time16. apr 10:00
Plastindustrien

Plastindustrien og IDA inviterer til digital debat om cirkulær økonomi den 16. april kl. 10.00. Med i panelet er bl.a. de to medlemmer af Europa-Parlamentet: Linea Søgaard-Lidell (V) og Margrete Auken (SF). I Danmark er Regeringens udkast til ’Handlingsplan for cirkulær økonomi’ i øjeblikket til debat, og i EU er der også fokus på en lang række initiativer med cirkulær økonomi som omdrejningspunkt. Men er ambitionerne høje nok? Kan det passe, at EU er ved at overhale Danmark inden om ift. grøn omstilling? Er det de rigtige redskaber i værktøjskassen, der bliver brugt?

Dakofa webinar: De kommunale affaldsplaner og de nye kommunale genanvendelsesmål – hvad er potentialerne?

access_time21. apr 12:30
DAKOFA

En af drivakslerne i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020 er, at vi i Danmark skal ”reducere vores affaldsmængder, og danskerne skal sortere mere affald til genanvendelse, så der køres mindre affald til forbrændingsanlæggene.” Dette baserer sig på en ambition om, at en ”rivende udvikling indenfor genanvendelse” kan give en stærk genanvendelssesektor i Danmark og derved motivere til, at den danske affaldssektor kommer med i ”kapløbet om fremtidens grønne affaldsløsninger”. I følge Miljøbeskyttelseslovens kapitel 6, § 47, skal kommunerne udarbejde en affaldsh

Webinar i Dakofa: Hvordan kan teknologi øge kvaliteten af genanvendt plast?

access_time27. apr 09:30
DAKOFA

DAKOFA inviterer på vegne af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen til webinar om teknologiudvikling og øget kvalitet i genanvendt plast i regi af partnerskab for intelligent affaldshåndtering, som blev nedsat i den politiske aftale af 16. juni 2020 ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. En central udfordring i forhold til genanvendelse af plast er at skabe høj kvalitet i de genanvendte materialer. En tilstrækkelig høj og ensartet kvalitet i den indsamlede og sorterede plast er vigtig for at kunne afsætte plasten til produkter af høj kvalitet.