I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Vi skal gå fra silo til samarbejde for at lykkes med cirkulær økonomi

Region Midtjylland
Illustration: Region Midtjylland.
Synspunkt21. juni kl. 05:00

Cirkulær økonomi er på manges læber, cirkulære forretningsmodeller anerkendes på tværs af brancher, og Ellen MacArthur Foundations sommerfuglemodel med optegninger af de biologiske og teknologiske kredsløb har blafret med vingerne på powerpoints ved utallige møder og konferencer. 

Der er lavet forsøg og skrevet rapporter. Der har været arbejdet med virksomhederne hver for sig og i deres værdikæde, både up- og downstreams. Der har været mange forsøg på at gøre indkøb mere cirkulære, og der begynder at tegne sig modeller, der kan virke. 

Men det er fortsat, som om proppen ikke vil gå af flasken. Der har været talt dunder til forbrugeren, som både med hjerne og hjerte forstår, at klodens ressourcer ikke er uendelige - og alligevel i et fristende shoppingøjeblik køber sig endnu en klima- og ressourcebelastende t-shirt.

Containerskibet, der spærrede i Suez-kanalen og blokerede samhandelen, Covid19-pandemien og senest krigen i Ukraine, har for alvor gjort det klart, at forsyningskriser parret med ressourceknaphed udgør en trussel for værdiskabende forretning. Og måske især de økonomiske faktorer udgør et potentiale for nødvendig forandring. Forbrugerne i vores del af verden er også langsomt begyndt at se, at noget må ændres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Så det store spørgsmål er: Hvorfor har vi ikke for længst sikret en hurtig acceleration og fremdrift på denne kendte og mere og mere presserende dagsorden? 

Andedammens begrænsninger

En del af forklaringen skal findes i silotænkning. En indgroet forestilling eller tilgang, der ofte gør, at hver kommune, organisation eller virksomhed kigger isoleret på egen andedam, når udfordringsbilleder defineres og løsninger udvikles - også når det gælder cirkulær, grøn omstilling. Ikke af ond vilje, men fordi vi ikke er vant til at udvikle med udgangspunkt i andre organisationers viden og erfaringer. 

Faktum er dog, at der findes rigtig mange brugbare løsninger derude - både i det offentlige og private - som mange med fordel kan lade sig inspirere af. 

Udfordringen er, hvordan man får øje på dem: Hvordan arbejder vi strukturelt med videndeling og netværk? Hvorfor skal kommune X, Y og Z eksempelvis finde frem til den bedst mulige måde at designe genbrugsstationer, hvis kommune V har fundet på det geniale design, der sender flest mulige ressourcer tilbage i kredsløbet?

Løsningen ligger lige for, om end den ikke er så enkel at føre ud i livet: Vi skal turde tænke nyt og meget mere på tværs. Helt konkret ved at styrke samarbejdet gennem hele værdikæden, hvor vi skal vænne os til at kigge både frem og tilbage i kæden. 

Spørge os selv og hinanden: Hvordan kan designet af mit produkt f.eks. tage højde for lang levetid, mulighed for adskillelse og at restprodukterne kan blive en ressource for naboen? Hvordan sikrer vi værdiskabelse fra producent over indkøb til forbruger og videre ud i kæden til de næste led, samtidig med at sommerfuglen holdes på vingerne? Og hvordan kan vi se øget cirkularitet som en fælles innovationsagenda, selvom du arbejder i det private, og jeg er fra det offentlige? 

De grænsebrydende, erfaringsbaserede samarbejder tilsat viden og innovativ flyvehøjde er i vores optik et helt afgørende parameter for succes og for, at der skabes strukturelle ændringer. 

Det var med det udgangspunkt, at Region Midtjylland tilbage i 2011 startede op med initiativet Rethink Business. 

En kæde på fire tilgange - i første omgang med henblik på, at den enkelte virksomhed fik udviklet en ny, cirkulær forretningsmodel - hvorefter vi tog fat på den betydningsfulde designfase, mens blikket i de seneste iterationer var vendt mod det centrale samarbejde på tværs af værdikæden og nyskabelse via entrepreneurskab. 

Fokus var i første runde på mobilisering af smv'er og kommunerne samtidig med, at vi sammen med konsulenter og vores operatør blev klogere på, hvad CØ var. Vi så det som en oplagt opgave for en region at mobilisere til en bevægelse og var også cross runners og brobyggere mellem ministerier og Ellen McArthur Foundation. Det affødte flere tiltag, som var landsdækkende og nationalt finansierede.

Alle skal se sig selv som en del af løsningen – og løsningerne skal findes sammen

Læringen fra Rethink Business og andre initiativer så som Plast i værdikædesystemer og Circularity City er ganske enkel.

Vi får ikke cirkulær økonomi til at accelerere, hvis ikke alle led i værdikæden arbejder for samme sag. Og vi hæver os ikke over det filantropiske niveau, med mindre vi kan skabe værdi af det, som vi gør, for alle involverede.

Til eksempel blev netværksmøderne mellem de involverede virksomheder en fast del af arbejdet i Rethink Business. 

I Plast i værdikædesystemer var hele kæden fra indkøb til producent, til bruger, til indsamler af plast lokalt, til oparbejder og opkøber af sekundære råvarer repræsenteret, og i Circularity City blev vores mest virksomme tiltag de månedlige møder, hvor vi præsenterede en tematik som f.eks. udbud og dernæst arbejdede i workshops på tværs af kommunerne. Her skete også det magiske, at samarbejder på tværs af kommunerne blev etablerede og er så stærke, at de virker - selv nu fire år senere.

Med Circular Economy Beyond Waste bygger vi i Region Midtjylland sammen med 38 partnere i hele landet videre på vores erfaringer. I projektet, der er delvist finansieret af EU's LIFE IP-program, skal vi på nationalt niveau omsætte “Handlingsplan for Cirkulær Økonomi - forebyggelse og håndtering af affald" gennem 26 delprojekter, der udvikler og afprøver løsningsmodeller inden for forebyggelse, genbrug og genanvendelse.

Som et centralt ben i det otteårige projekt står kapacitetsopbygning. Det er et helt bevidst valg at dedikere en god portion projektressourcer til at opbygge viden, udveksle erfaringer, skabe læring og facilitere netværk både i og uden for partnerkredsen. 

Det skal sikre, at ringene spreder sig i vandet, og at vi tilfører et – man kunne kalde det - holistisk helikopterperspektiv på de tværgående udfordringer og ikke mindst løsninger, vi når frem til undervejs. 

Orkestreret videndeling og mod, ja tak

Det er de erfaringer på cocktailen af hele værdikæden, det offentlig-private samarbejde, den designede netværksdannelse og viden udefra, vi bringer ind i Circular Economy Beyond Waste, tilsat den måske mest centrale komponent, nemlig organiseret erfaringsudveksling. Vores påstand vil her være, at læring og erfaringer forbliver i siloerne, hvis ikke der er cross runnere med en hands-on tilgang til at facilitere erfaringsudvekslingen. Der skal være nogen, der kan sikre, at den rette viden og de rette aktører bringes sammen på rette tidspunkt.

For at sikre, at presset på de strukturelle og nødvendige ændringer på systemisk niveau ikke forbliver siloorienteret, vil vi i projektet også arbejde for at sætte spot på de regler og barrierer, vi – sammen med vores partnere – oplever, står i vejen for, at vi kan sætte os på ryggen af sommerfuglen og tage styringen. På den måde øger vi chancen for, at rammerne, hvori succesen skal skabes, bliver de rigtige, så det bliver lettere og med mindre risiko for alle aktører at tage de nødvendige skridt.

Mod og risikovillighed er den komponent, der måske er allersværest at skulle overkomme, når man er begravet i myndighedsopgaver og en snæver økonomisk ramme. Det er ikke mindst her den centrale cross runner funktion med fordel kan bringes i spil. 

Opfordringen til os alle må være: Kravl op til siloens kant, kig ud, kig op, kig rundt og ræk ud - for der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange, vel?

Vil du deltage i debatten med et synspunkt? Skriv til os på pro-sekretariat@ing.dk.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger