Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Vi har behov for en national fosforstrategi

Foreningen Genanvend Biomasse opfordrer regeringen til at supplere Handlingsplan for Cirkulær Økonomi med en national fosforstrategi.
Synspunkt 11. februar kl. 06:00
errorÆldre end 30 dage

En sand cirkulær ambition for samfundet må være at holde alle næringsstofferne og særligt de ikke-fornybare næringsstoffer som fosfor, kalium, magnesium etc. inde i det biologiske kredsløb

Hvis for eksempel alle fosforressourcerne i Danmark blev recirkuleret og fordelt optimalt, så kunne vi nationalt helt undvære import af jomfrueligt råfosfat, der er på EU’s liste over særlige kritiske råstoffer. 

Genanvend Biomasse (GB) hilser regeringens ”Handlingsplan for Cirkulær Økonomi” velkommen. Der er fokus på at recirkulere samfundets ressourcer frem for forbrænding. Det er den helt rigtige vej. For de organiske ressourcer er det afgørende, at processen, incitamenterne og aktørernes valg sikrer, at alle ressourcerne recirkuleres i det biologiske kredsløb. 

”Reel høj genanvendelse” som begreb skal ikke bare gælde udvalgte værdistoffer men alle de næringsstoffer, der med fordel kan recirkuleres i det biologiske kredsløb til gødning. Det gælder ikke bare fra biogødning og madaffald, men fra alle organiske kilder i samfundet.

Unødvendigt tab af genanvendelig fosfor 

Fosfor som eksempel: En vis del af fosforen, som er en livsvigtig, men ikke-fornybar ressource, tabes ud af den cirkulære bioøkonomi, som det er nu. ”Handlingsplan for Cirkulær Økonomi” anslår at eksempelvis 76% af spildevandsslammet og dermed også fosforen heri efter analyser og behandling kommer retur i kredsløbet, som biogødning på landmændenes marker. 

Her er potentialet de resterende 24% fosfor og alle de andre værdistoffer som kulstof, kvælstof osv., der nu tabes, fordi ressourcen brændes af og ikke føres tilbage i kredsløbet. Der tabes også fosfor fra mange andre kilder i samfundet, bl.a. asker fra energiproduktion af forskellige biomasser med stort fosforindhold, der ikke genanvendes, samt animalske biprodukter, der destrueres.  

Særligt for fosfor foreslår GB følgende skærpelse: Ingen afbrænding af spildevandsslam uden 100% fosfor-genanvendes efterfølgende. 

For de organiske restprodukter fra husholdningers køkken- og madaffald og tilsvarende fra erhverv og detailhandel er der indsamlingsordninger og den del der indsamles, går gennem et forbehandlingsanlæg, videre i biogas og endelig ligeledes ud på markerne som gødning. 

Stort genanvendelses potentiale i forbindelse med madspild 

De årlige mængde af madaffald (inkl. madspild) er ca. 744.000 tons og Miljøstyrelsen oplyser, at ca. 400.000 tons genanvendes. Så her er potentialet ligeledes stort ift. at holde de organiske ressourcer og næringsstofferne i kredsløbet.  

GB’s medlemsvirksomheder arbejder for en højere genanvendelsesgrad på madaffaldet, ligesom de er med til at sikre en højere reel genanvendelsesgrad af de rejekt-materialer, der fremkommer i processen, ikke mindst for plast. Der er et stort potentiale i madaffald og rejekt-materialerne, men der er også tale om en kompliceret proces. Både på indsamlingen og produktionen, er der derfor fokus på at udvikle optimale løsninger, ligesom der forskes i alternative eller supplerende anvendelsesmuligheder. 

GB anbefaler en hurtig implementering af et effektivt kontrolorgan som foreslås i ”Handlingsplan for Cirkulær Økonomi” under begrebet risikobetonet affaldstilsyn. Hvilket ligeledes vil medføre, at en større andel af potentialet indsamles og genanvendes.

Genanvend Biomasse foreslår derfor, at der sættes en national målsætning om at 70% af alt fosfor i alle samfundets reststrømme skal genanvendes i 2025-2030, med en ambition om at dette skal være 100% i 2050.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
Forsiden