Fejlmeddelelse

To log in to this site, your browser must accept cookies from the domain pro.ing.dk.
I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Tid til at finde kursen for tekstiler

17. marts 2022 kl. 05:00
Tekstilsortering
Illustration: Dansk Affaldsforening .
Mode- og tekstilvirksomheder skal med, når affaldssystemet for tekstiler søsættes inden for de kommende år, og der skal samarbejdes om at finde den rigtige kurs.
Artiklen er ældre end 30 dage

Hvis vi skal opbygge et cirkulært system for håndtering af tekstiler i Danmark, er der brug for både kapacitet til forsortering og finsortering før genanvendelse. Der er brug for, at alle led i kæden byder ind, så man sammen udvikler systemet - og der er behov for fleksibilitet med mulighed for innovation og vidensopbygning.

Affald og Ressourcer på tværs

I Region Hovedstadens projekt ”Affald og ressourcer på tværs” peger både tekstilvirksomheder, der allerede i dag lever af at upcycle tekstilaffald til nye produkter, og et udvalg af kommunale affaldsaktører på etableringen af et fælles pilotprojekt, hvor de indsamlede tekstiler samles og forsorteres. Der er brug for et større fælles forsøg med forsortering, hvor alle aktører kan opnå viden og teste muligheder for forberedelse til genbrug og genanvendelse af det tekstilaffald, som vi i Danmark inden for den nærmeste årrække skal udsortere fra både husholdninger og virksomheder.
 

Tekstilaffald er kommet på dagsordenen, men der må løftes i flok

Affaldssektoren og tekstilvirksomheder skal mødes, hvis vi reelt ønsker, at de danske tekstilvirksomheder skal være cirkulære i fremtiden. Der er afsat midler til forskning, til en bæredygtig genstart af danske tekstilvirksomheder, til et partnerskab, der arbejder med fremtidens indsamling og genanvendelse af tekstilaffald, og der er givet penge til spændende danske startups, som netop nu er i gang med at udvikle nye genanvendelsesteknologier. Problemstillingen har en høj politisk prioritet, men det er også tid til at etablere et større pilotprojekt, hvor man sammen og på tværs af sektorer, kan samarbejde om at udvikle et system, der understøtter den ønskede omstilling for alle led i værdikæden. 

Et optimalt indsamlings- og sorteringssystem sikrer, at så mange produkter som muligt genbruges og forberedes til genbrug eller genanvendes til nye tekstiler eller andre højværdige materialer, der erstatter jomfruelige materialer.

Fakta

Genbrug finder sted når et produkt genbruges uden, at det har været indsamlet som affald, og bruges igen til samme formål fx tøj afleveret i en container, der er opstillet af en velgørende organisation eller tøj, der sælges på den blå avis.

Forberedelse med henblik på genbrug finder sted når affald forberedes til genbrug i form af kontrol/udsortering, rengøring eller reparation fx når tekstilaffald tages ud af affaldsstrømmen og gøres klar til genbrug. Dette kan enten være i form sortering, vask, strygning, reparation eller ved at dele af produktet genbruges i nye produkter via redesign.

Reel genanvendelse finder sted når affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter eller materialer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller andre formål fx hvis tekstiler af bomuld neddeles og optrevles, så der kan spindes nye fibre heraf, men det kan også bruges til fx isoleringsmateriale eller andre formål, hvor det erstatter brugen af andre jomfruelige ressourcer.

I Danmark har man valgt at bevare vores genbrugssystem, hvor borgerne afleverer genbrugsegnet tekstiler i særskilte containere til genbrug, men som noget nyt skal tekstilaffald tidligst 1. juli 2023 og senest 1. juli 2025 også udsorteres til forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder, at borgerne i fremtiden skal lære at skelne mellem tekstiler til genbrug, tekstiler til genanvendelse og tekstiler til restaffald. Men ifølge EU’s affaldsregler skal medlemsstaterne ikke blot indrette deres system, så direkte genbrug understøttes - hvilket betyder, at tekstilerne ikke bliver til affald - men de skal også sikre, at ud af det tekstilaffald, der udsorteres til genanvendelse, skal systemet understøtte, at de tekstiler, der er havnet i affaldet, men som kunne have været genbrugt, skal udsorteres og forberedes med henblik på genbrug. 

Når EU’s genanvendelsesmål skal nås, er det vigtigt at huske på, at de mængder, der forberedes med henblik på genbrug, tæller med i disse mål. Med andre ord betyder det, at når affald forberedes med henblik på genbrug, vil dette ikke blot føre til store CO2 besparelser, men ligeledes betyde, at ressource-tabsraterne vil være lavere end ved de fleste genanvendelsesprocesser.

Fakta

• Forebyggelse af 1 ton tekstilaffald estimeres at medføre en global reduktion på ca. 14 tons CO2e.
• Genanvendelse af 1 ton tekstilaffald estimeres at medføre en global reduktion på ca. 7,1- 11,8 tons CO2e.

Kilde: Handlingsplan for Cirkulær Økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (p. 32)

Det første skridt skal tages, og det på finansieres

Det første skridt er ifølge Affald og Ressourcer på Tværs, at få finansieret et pilotprojekt for forsortering, hvor alt det indsamlede tekstilaffald, der allerede i dag indsamles til forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, samles på en forsorteringscentral. Her skal affald forsorteres og alt det, som kan genbruges skal tages ud. 

Den resterende del skal finsorteres efter materialeindhold og sammensætninger til yderligere finsortering og div. genanvendelsesteknologier. Denne første forsortering kan indtil videre kun gøres manuelt, og er derfor omkostningstung og kræver støtte til udvikling og optimering, men den er vigtigt for, for at få afklaret, hvordan vi i fremtiden skal indrette systemet. 

Sorteringsmanualen skal i det første led udarbejdes i samarbejde med de tekstilvirksomheder, der allerede nu har en interesse i at modtage genbrugsegnede tekstiler i deres eksisterende virksomheder samt de genbrugsindsamlere, der i dag findes på det danske marked. 

Med tiden kan flere virksomheder komme til, og de skal ligeledes have mulighed for at byde ind på de udsorterede tekstiler til genbrug. I takt med, at flere virksomheder byder ind på de cirkulære forretningsmodeller, vil flere og flere tekstiler blive egnet til genbrug og derved blive taget ud til forberedelse med henblik på genbrug. 

De resterende tekstiler, der ikke egner sig til genbrug, skal videre til en finsortering, og dernæst sendes til genanvendelsesfaciliteter. Vi ved allerede nu, at der i næste led er brug for en omfattende finsortering, da tekstiler er en kompleks og uhomogen fraktion. Der tegner sig et billede af, at vi fremover vil have et finmasket net af genanvendelsesteknologier, der hver især vil satse på forskellige materialer i tekstilerne, og derfor vil efterspørge tekstiler, der er forsorteret og egnet til netop deres proces. Denne viden, om genbrugsværdierne og materialeværdierne i relation til genanvendelse, skal deles med mode- og tekstilvirksomheder, da netop denne kan og skal være medvirkende til, at fremtidens tekstilstrøm vil blive langt mere cirkulær.

Tekstilproducenterne skal fremadrettet designe til genbrug og genanvendelse, og det er derfor væsentligt at tekstilproducenterne er med i dette projekt, da de er fremtidens nøglespiller og garant for, at enderne mødes i cirkulære kredsløb. 

Fra lineære til cirkulære forretningsmodeller i mode- og tekstilbranchen

Langt størstedelen af den nuværende tekstilproduktion foregår inden for den lineære økonomiske forretningsmodel, hvor tekstilerne produceres af jomfrulige råstoffer. Men langt de fleste materialer går tabt inden for denne model. Ifølge EU-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi anslås det, at mindre end 1 % af alle tekstiler i verden genanvendes i nye tekstiler. 


Ikke nok med det, så produceres der langt flere lavkvalitets tekstiler med kortere og kortere levetid. Vi står derfor overfor et stigende og accelererende problem, som ikke blot kan løses ved at affaldssektoren skal genanvende mere og mere lavkvalitets materiale. Forretningsmodellen skal være cirkulær, hvilket betyder, at tekstiler skal produceres, så de kan genbruges igen og igen. Det skal kunne repareres, og det skal kunne betale sig at redesigne. I sidste instans skal tekstiler kunne genanvendes, så materialerne bringes tilbage i kredsløbet.

Det er tid at sætte kursen, og det er tid til, at enderne mødes. Vi skal have mode- og tekstilvirksomhederne med, når affaldssystemet for tekstiler søsættes inden for de kommende år, og vi skal samarbejde om at finde den rigtige kurs.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger