I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Plastforurening: Europæisk landbrugsjord kan blive det største globale reservoir af mikroplast

7. juni 2022 kl. 05:00
vand dræning landbrug
Det er især på flade områder som her ved Tølløse, at dårlig dræning skaber problemer. Illustration: Kasper Jakob Jensen/Københavns Universitet.
Mikroplastikpartikler forurener landbrugsjorden i Europa, og det afspejler koncentrationen af mikroplast i havets overfladevand, skriver James Lofty, Pablo Ouro og Valentine Muhawenimana i dette synspunkt fra The Conversation.
Artiklen er ældre end 30 dage

Plastpartikler mindre end 5 mm (kendt som mikroplast) er veldokumenterede forurenende stoffer i hav- og ferskvandshabitater. Opdagelsen af mikroplast i de fjerneste floder i Himalaya og de dybeste skyttegrave i Stillehavet har udløst udbredt bekymring. Men hvor meget mikroplast ligger tættere på hjemmet – begravet i jorden, hvor der dyrkes mad?

Vores seneste undersøgelse anslog, at mellem 31.000 og 42.000 tons mikroplastik (eller 86 billioner – 710 billioner mikroplastikpartikler) spredes på europæisk landbrugsjord hvert år, hvilket afspejler koncentrationen af mikroplast i havets overfladevand.

Årsagen er mikroplastholdig gødning, der stammer fra spildevandsslam afledt fra renseanlæg. Disse spredes almindeligvis på landbrugsjord som en vedvarende kilde til gødning i hele europæiske lande, delvist på grund af EU-direktiver, der har til formål at fremme en cirkulær affaldsøkonomi.

Ud over at skabe et massivt reservoir af miljømæssigt mikroplastik, ophæver denne praksis effektivt fordelen ved at fjerne disse partikler fra spildevand. Spredning af mikroplast på landbrugsjord vil i sidste ende returnere dem til naturlige vandløb, da regn skyller vand på jordoverfladen ud i floder, eller at det til sidst infiltrerer grundvandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Artiklen fortsætter efter billedet.

Mikroplast filtreret fra spildevandsslam på renseanlægget. Illustration: James Lofty.

Spildevandsrensningsanlæg fjerner faste forurenende stoffer (såsom plastik og andre store partikler) fra råt spildevand og drænvand ved hjælp af en række bundfældningstanke. Dette producerer et spildevand af rent vand, som kan frigives til miljøet. Det flydende materiale og bundfældede partikler fra disse tanke kombineres for at danne det slam, der bruges som gødning.

Vi fandt ud af, at op til 650 millioner mikroplastikpartikler mellem 1 mm og 5 mm store trængte ind i et spildevandsrensningsanlæg i det sydlige Wales, Storbritannien, hver dag. Alle disse partikler blev adskilt fra det indkommende spildevand og ledt ind i slammet i stedet for at blive frigivet med det rene spildevand. Dette viser, hvor effektiv standard spildevandsrensning kan være til at fjerne mikroplast.

På dette anlæg indeholdt hvert gram spildevandsslam op til 24 mikroplastpartikler, hvilket var omkring 1 % af dets vægt. I Europa bliver der anslået 8 millioner til 10 millioner tons spildevandsslam produceret hvert år, hvor omkring 40 % sendes til landbrugsjord. Spredning af spildevandsslam på landbrugsjord er udbredt i Europa på grund af det kvælstof og fosfor, det giver afgrøder.

Britiske gårde bruger også spildevandsslam som gødning. I vores undersøgelse havde Storbritannien den højeste mængde mikroplastikforurening i sin jord på tværs af alle europæiske nationer (efterfulgt af Spanien, Portugal og Tyskland). Hvert år påføres mellem 500 og 1.000 mikroplastpartikler på hver kvadratmeter landbrugsjord i Storbritannien.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Den relative mikroplastikbelastning på europæisk landbrugsjord fra direkte genanvendelse af spildevandsslam. Illustration: James Lofty.

En forgiftet cirkulær affaldsøkonomi

På nuværende tidspunkt findes der ikke tilstrækkelige løsninger på udledning af mikroplast til miljøet fra renseanlæg.

Mikroplastik fjernet fra spildevand transporteres effektivt til landet, hvor det opholder sig, indtil det returneres til vandløb. Ifølge en undersøgelse foretaget i Ontario, Canada, blev 99 % af mikroplasten i

landbrugsjord transporteret væk fra det sted, hvor slammet oprindeligt blev påført.

Indtil da har de potentiale til at skade livet i jorden. Ud over at være let at indtage og absorbere af dyr og planter udgør mikroplast en alvorlig trussel mod jordens økosystem, fordi det udvasker giftige kemikalier og transporterer farlige patogener. Eksperimenter har vist, at tilstedeværelsen af mikroplast kan hæmme regnorm vækst og få dem til at tabe sig.

Mikroplast kan også ændre jordens surhedsgrad, vandholdende kapacitet og porøsitet. Dette påvirker planternes vækst og ydeevne ved at ændre den måde, rødderne begraver i jorden og optager næringsstoffer.

Der er på nuværende tidspunkt ingen europæisk lovgivning til at begrænse mængden af mikroplast, der er indlejret i spildevandsslam, der anvendes som gødning. Tyskland har fastsat øvre grænser for urenheder som glas og plastik, hvilket tillader op til 0,1 % af vægten af våd gødning at udgøre plast, der er større end 2 mm. Ifølge resultaterne fra spildevandsrensningsanlægget i det sydlige Wales, ville påføring af spildevandsslam være forbudt, hvis lignende lovgivning var på plads i Storbritannien.

Indtil videre vil grundejere sandsynligvis fortsætte med at genanvende spildevandsslam som bæredygtig gødning, på trods af risikoen for at forurene jordbunden og i sidste ende floder og havet med mikroplast.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger