Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Nedlægning af forbrændingsanlæg vil øge CO2 udledningen væsentligt

2. februar 2021 kl. 06:001
Tag dette forlig op igen og brug i stedet de 150 millioner kr. om året staten har i indtægt på affaldsimport til at sikre at der hurtigt udvikles CO2-fangst på vores affaldsforbrændingsanlæg, så de bliver klimapositive, da det reelt vil spare atmosfæren for rigtig meget CO2 og metan, skriver Lars Vedel Jørgensen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Der er næppe nogen der interesserer sig for miljø og klima, der er uenige i, at alt affald der kan genanvendes til produkter af en rimelig kvalitet skal genanvendes. Det kunne derfor godt lyde intuitivt rigtigt, når man siger at man bør nedlægge forbrændingskapacitet når vi nu intensiverer genanvendelsen.

Det er imidlertid forkert. Og som beskrevet nedenfor, er forklaringen ret indlysende:

Affaldstyper der stadig ikke kan genbruges

Der er stadig en stor del af vores affald der er af så ringe kvalitet, at det ikke kan genanvendes. Det er der mange grunde til, bl.a. dårlig kvalitet og design, der ikke er forberedt til genanvendelse. Det vil forhåbentlig blive bedre, men der vil gå lang tid før vi, selv med et optimistisk syn, kan forvente at det for alvor slår igennem. Og for at det skal lykkes kræver det nogle helt andre politiske beslutninger end at lukke affaldsforbrændingsanlæg.

Danmark er foregangsland på effektiv forbrænding

For det affald, der ikke er genanvendeligt, er affaldsforbrænding den klart bedste løsning – alternativet ville være lossepladser. I Danmark og f.eks. Sverige og Norge har vi nogle af verdens bedste affaldsforbrændingsanlæg, og så har vi en ting, som meget få lande har, nemlig fjernvarme, der kan udnytte al overskudsvarmen fra affaldsforbrændingen. Hvis man driver et moderne affaldsforbrændingsanlæg i et land uden et fjernvarmenet, så kan man kun udnytte de 30% af energien, der kan udnyttes som elektricitet. I Danmark kan vi udnytte 100% af energien. Dvs. at affaldsforbrændingsanlæg i disse lande udleder over 3 gange så meget CO2 pr. produceret energienhed.

Brændsel udvundet af affald

I Sverige har man forstået dette og der bygges affaldsforbrændingsanlæg, der 100% er baseret på import af affald, heriblandt Mälarenergi’s anlæg i Vesterås. Det gør de, fordi det er en god forretning og fordi det er godt for klimaet i Europa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det affald som importeres til Danmark, er det man kalder RDF (Refused Derived Fuel), som er en EU-vedtaget betegnelse for brændsel produceret ud fra affald, hvor det genanvendelige er sorteret fra.

I dag importerer Danmark ca. 300.000 tons RDF. Lyder det ikke skørt, at vi skal modtage andres affald? Nej – det gør det faktisk ikke. Som nævnt kan vi udnytte energien i affaldet langt bedre end næsten alle andre, og desuden stammer ca. 60% af energiindholdet fra ikke-fossile stoffer, så 60% af energien er CO2-neutral. Vel at mærke ægte CO2-neutral og ikke pseudo-CO2-neutralt, som f.eks. træ importeret fra Brasilien og Rusland. Og der er tale om affald der er forsorteret, så genanvendelige materialer er pillet ud. Egentligt er der ikke længere tale om normalt affald, men ”brændsel udvundet af affald” som også er EU’s officielle betegnelse. 

Hvis vi nedlægger affaldsforbrændingskapacitet, så skal vi brænde mere af noget andet, f.eks. rent træ, som næppe er særlig bæredygtigt og CO2-neutralt.

Faktisk lyder det vel lang mere skørt at vi skal fælde en masse skov for at brænde det af i stedet for at brænde det affald der i stedet vil ligge og rådne på lossepladser andre steder i EU?

Danmark som foregangsland på klimaområdet

Danmark vil gerne være et foregangsland i forhold til CO2-reduktion, og det er godt. Men da regeringen præsenterede 70 % reduktionsmålsætningen, blev det bl.a. fremhævet at vi ikke skal spare CO2 i Danmark, som så blot udledes i vores nabolande, hvilket er et rigtig sundt synspunkt. Et eksempel er, at det på papiret ville spare meget CO2 at nedlægge f.eks. landets eneste cementfabrik, men det vil så blot øge CO2-udledningen i andre lande – medmindre vi altså holder helt op med at bruge cement i Danmark.

Affaldsforbrænding er faktisk et endnu bedre eksempel på dette. Hvis vi stopper importen af affald til affaldsforbrænding, vil det sandsynlige alternativ være et deponi. Her vil en del af affaldet blive omdannet til metan, som er en langt mere potent klimagas end CO2. Den seneste forskning tyder på, at vi hidtil har undervurderet metans klimaeffekt. Selv i bedste fald, hvor affaldet brændes på et anlæg uden fjernvarme, vil det mere end 3-doble mængden af CO2 der udledes i EU i forhold til den producerede energimængde.

Spørgsmålet er så, om vi som nation bare vil se godt ud politisk, eller om vi mener det alvorligt, når vi siger at vi ønsker at reducere CO2-udledningen og stoppe den globale opvarmning?

Som en ekstra krølle på dette, så er Danmark et foregangsland med at udnytte de metaller, der frigøres ved forbrænding af sammensatte affaldstyper. Der er danske virksomheder, der har udviklet metoder til at pille selv meget små metalstykker på under 1 mm ud af slaggerne og sortere dem i enkeltmetaller, så de kan genbruges direkte i metalindustrierne.

Viden om og anlæg til affaldsforbrænding, slaggehåndtering og metalgenbrug er faktisk et område, som allerede er en stor grøn eksportvare for Danmark og det kan blive langt større. Det fremmer jo ikke ligefrem den grønne eksport, hvis vi nedlægger helt nye, state-of-the-art anlæg.

Hvis man nedlægger en stor del af forbrændingskapaciteten, så nedlægger man også et stort antal danske arbejdspladser.

Økonomien taler også for affaldsforbrænding

Økonomisk giver lukningen heller ikke megen mening. Den vil være meget dyr, og pengene kunne bruges på en reel klimaindsats i stedet. Ud over omkostningerne til selve lukningen og nedrivning af anlæggene bidrager de ca. 300.000 ton affald med ca. 150 mill kr. årligt til det danske samfund, hvor de ca. 100 mill kr. er skatter og afgifter til staten, og resten giver billig fjernvarme til danskerne. Hvis denne energimængde skal erstattes af træ, så vil det medføre en udgift på ca. 200 mill kr. årligt til indkøb af brændsel, som så samlet koster fjernvarmekunderne 250 mill årligt eller en samfundsøkonomisk forskel på ca. 350 mill kr. om året.

Brug statens indtjening på dette til at etablere CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlæggene og gør det til en vindersag, der ikke kun er klimaneutral, men som vil spare klimaet for store udslip af CO2 og metan.

En vigtig grundlastkilde

Den sidste pointe er, at affaldsforbrændingsanlæggene er en del af grundlasten i vores elproduktion, og så vidt jeg forstår, har disse anlæg n stigende vigtighed efterhånden som vi nedlægger de store kulkraftværker. Vinden blæser ikke altid, solen skinner heller ikke altid og vi er endnu ikke særlig dygtige til at oplagre energi.

Dette vil naturligvis ændre sig med tiden og den teknologiske udvikling. Men der er vel næppe nogen der tror på at det tager mindre end 20 år at bygge energi-øer, udbygge den grønne produktion og lære at oplagre energien. Så indtil da er vores affaldsforbrændingsanlæg også her en vigtig brik.

Rettidig omhu

Hvis vi reducerer vores affaldskapacitet i Danmark, så vil det som sagt tilsyneladende pynte på det danske CO2-regnskab, men det vil øge udledningen kraftigt i EU. Det vil øge CO2-udledningen med en faktor 3-4, hvis der sammenlignes med affaldsforbrændingsanlæg uden fjernvarme og en væsentligt højere faktor, hvis der sammenlignes med deponi.

Så kære politikere. Den information I har haft, da I vedtog at nedlægge en stor del af den danske affaldsforbrændingskapacitet har været utilstrækkelig, eller måske delvis forkert. Hvis I reelt mener det alvorligt med, at den globale opvarmning er et af verdens største problemer, så lad være med at lave løsninger, der måske får Danmark til at se godt ud, men som øger den globale opvarmning på europæisk plan væsentligt.

Tag dette forlig op igen og brug i stedet de 150 mio. kr om året staten har i indtægt på affaldsimport til at sikre at der hurtigt udvikles CO2-fangst på vores affaldsforbrændingsanlæg, så de bliver helt klimaneutrale, ja faktisk meget klimapositive, da de så reelt vil spare atmosfæren for rigtig mange tons CO2 og metan.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
2. februar 2021 kl. 15:42

Kære Lars Vedel Jørgensen. Endelig! Jeg har ventet længe på et indlæg, som ligger så godt på linie med mine synspunkter. Du har det meste med - og jeg vil blot udbygge det med mine beregninger på de relativt meget store klimamæssige påvirkninger, som etablering og drift af henteordninger er for en del af de nye fraktioner, hvor der helt tydeligt ikke satses på andet end et bedre nationalt CO2 regnskab via eksport af affald, som har en meget ringe genanvendelse.

Det er faktisk ikke spor rart at skulle argumentere mod genanvendelse, når man som jeg har brugt 'et helt arbejdsliv' på at få øget genanvendelsen, men der skal være fornuft i de handlinger, som vi sætter igang. Og det er der IKKE for så vidt angår husstandsindsamling af glas, plast, tekstil og karton fra fødevarer. Til gengæld er det stadig en god idé at indsamle papir (relativt store mængder pr. afhentning) og vil formentlig også være det for så vidt angår madaffald. Der er tillige stor genbrugsværdi i pap og metal, spørgsmålet er blot om omkostningerne er for store - det får tiden vise, men der er ingen tvivl om at disse materialer kan og vil blive genanvendt.

Det underlige er, at der på genbrugspladserne kan reddes betydelige mængder til genanvendelse, hvis man 'mander op' og bruger betydeligt mere tid på at hjælpe kunderne med at få sorteret affaldet bedre ved aflæsningen - og hvis man manuelt foretager en let forbehandling, så en større del af affaldet havner i den rigtige fraktion. Gå en tur på en vilkårlig genbrugsplads og du vil konstatere fejlsorteringer i stort set samtlige containere - fejl, som relativt nemt kan rettes inden levering til modtageanlæg. Det vil være en relativt betydeligt billigere løsning og langt mindre CO2 belastende end afhentning ved husstandene.