Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Design er nøglen i omstilling til cirkulær økonomi

2. december 2021 kl. 04:301
Plus Pack Robotter
Illustration: Steffen Villadsen .
Danmark kan blive verdens førende cirkulære økonomi, hvis der fokuseres mere på digitaliseringens rolle i den cirkulære omstilling skriver Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer af Plus Pack, formand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Ambitiøse klimamål er med til at sætte retning for den grønne omstilling og dermed også udviklingen af nye, teknologiske løsninger, der vil komme hele verden til gavn. Men nationale og internationale målsætninger kan ikke stå alene. Der skal skabes et grønt fokus i alle de beslutningsprocesser, som hver dag finder sted i danske produktionsvirksomheder, for det har stor indflydelse på de fysiske løsninger og produkter, som markedsføres. 

Internationale analyser viser, at øget energieffektivitet og omlægning til vedvarende energikilder globalt set kan reducere lidt over halvdelen af de samlede CO2-udledninger. Derfor har vi brug for en cirkulær ressourceøkonomi for at reducere de klimaeffekter, der stammer fra produktion og forbrug af materialer. Denne viden kan være nøglen til at forløse potentialet i den cirkulære økonomi. 

Fokus på ressourcer styrker konkurrenceevnen

Heldigvis har mange virksomheder allerede cirkulær økonomi integreret som en del af deres forretning og strategi. Det er også sund fornuft. Det handler nemlig om at drive forretning smartere, så ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye produkter, bruges igen og igen, deles eller sælges som en service. 

Virksomhederne styrker deres konkurrenceevne gennem design af cirkulære produkter og services, øget digitalisering og teknologiudvikling, samtidig med at de har fokus på øget ressourceproduktivitet, brug af genanvendte materialer, genanvendelse og genbrug, bare for at nævne nogle af indsatserne. Alt sammen for at sikre fremtidens bæredygtige forretningsmodeller. 

Kend dine produkters livscyklus

Tænk på alle de produkter, ting og sager, som hver dag designes, udvikles og produceres på tværs af brancher. Læg til, at mindst 80 procent af et produkts miljømæssige aftryk låses i designfasen, i flere tilfælde helt op mod 100 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er i designfasen, at vigtige beslutninger om form, farve og materiale finder sted, og hvor et produkts livscyklus reelt afgøres. Der skal afklares en række faktorer, som spiller ind i produktets cirkulære profil. Kan vi bruge genanvendte materialer? Er produktet egnet til genbrug? Er materialet let at sortere og genanvende efter brug? Kan løsningen mindske spild, forebygge affald? Uanset, om det er en ny bygning eller en fødevareemballage, som er i fokus, så skal materialestrømmen kortlægges og produktets livscyklus afdækkes. Her kan en designtilgang hjælpe på vej. 

Det kan måske lyde besværligt at designe løsninger, som passer ind i en cirkulær økonomi, men det behøver det ikke at være. Det grundlæggende princip er at udfase affald gennem design og nye forretningsmodeller samt fastholde materialer og produkter i et kredsløb så længe som muligt. 

Kunsten ligger i at træffe beslutninger i dag, som forebygger affald i morgen. Det stiller krav om øget innovation, samarbejde og videndeling, og det er en opgave, som kun kan løses i fællesskab og på tværs af brancher og sektorer. Derfor er der også behov for demonstrationsprojekter, som kan styrke innovation af nye effektive løsninger og teknologier. Vi må bare ikke glemme at bruge al den viden, vi allerede har i dag, i vores søgen efter mere bæredygtige løsninger. 

Lad design understøtte indsatsen 

Design spiller en afgørende rolle i omstillingen til cirkulær økonomi og er katalysator for mange af de konkrete indsatser, som vi i regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi har peget på. I min egen virksomhed Plus Pack ser vi dagligt, hvordan en designtilgang skaber merværdi for vores kunder. Ved at designe, udvikle og producere emballage i materialer, der som minimum er lette at genanvende i eksisterende affaldssystemer, er vi med til at sikre et mere ansvarligt forbrug af emballage. 

Det handler om at ændre materialebrug, efterspørge genanvendte materialer, designe til cirkularitet med fokus på at forlænge produktlevetid, øge muligheden for både genbrug og genanvendelse og ikke mindst at give førsteprioritet til monomaterialer, som er lette at identificere, sortere og genanvende i storskala. Det er vores erfaring, at fokus på design hjælper med at overføre kompleks viden til konkret praksis i dagligdagen. 

Danske virksomheder viser vejen

I Klimapartnerskabet har vi peget på, at Danmark kan blive verdens førende cirkulære økonomi, hvis vi formår at udnytte vores stærke tradition for at kombinere designtænkning og miljøteknologisk udvikling med industrier, der både er agile og indstillede på at innovere og samarbejde. 

Der er således behov for mere fokus på digitaliseringens rolle i den cirkulære omstilling, så vi bliver i stand til at følge produkter og materialer i de globale værdikæder, får vished om indhold i produkter og kan skabe nye platforme for udveksling og deling af produkter og materialer. 

Vi har heldigvis mange virksomheder herhjemme, som kan og vil levere de nye grønne og cirkulære løsninger. Herfra skal derfor lyde en opfordring til fortsat at undersøge, hvilke beslutninger der allerede i dag kan træffes lokalt i den enkelte virksomhed for at forebygge og mindske affald, alt imens der på de store linjer fx arbejdes på at sikre ens miljø- og klimastandarder for forskellige produkter gennem mærknings- og certificeringsordninger og ikke mindst få sikret en affaldssektor, der er gearet til at være bindeled mellem forbrug og produktion ved at håndtere affald som fremtidens råvare. Der er nok at tage fat på for alle aktører.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
2. december 2021 kl. 12:21

Super indlæg som klart understreger, hvor det er nødvendigt at begynde, hvis man for alvor vil gøre noget ved de store mængder affald - og deres værdi efter brug.

En lille anekdote: I løbet af de første år, hvor jeg arbejdede med affald, blev jeg bedt om at holde et kort indlæg på en Gendan konference. Efterfølgende overhørte jeg en diskussion i en gruppe, hvor man netop drøftede design - uheldig sammensætning af materialer, hvor blisterpakket medicin var et hedt emne. Det er næsten 40 år siden, men problemet er kun blevet større, fordi langt flere piller nu er pakket i netop den blanding af plast og aluminium - og altså stadig giver problemer for en fornuftig genanvendelse. Så på trods af den heftige diskussion den gang, er der reelt ikke bliver flyttet noget som helst siden da.

Med et inderligt håb om, at dette glimrende indlæg ikke bliver overhørt.