I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Der er behov for et paradigmeskift i den danske plastpolitik

Et nyt paradigme der tager den bløde PVC’s cirkulære potentiale i betragtning og ikke mindst indser, at man ikke kan substituere bløde PVC-produkter uden at gå på kompromis med afgørende parametre som holdbarhed, sikkerhed og genanvendelighed, skriver Ole Hansen og Tobias Johnson.
Synspunkt8. juni 2021 kl. 06:00
errorÆldre end 30 dage

Blød PVC er et af de mest anvendte plastmaterialer i verden og bruges i ualmindeligt mange produkter inden for klimaberedskab, byggeri, sundhedsvæsen, industri, transport, kunst og kultur. Men materialet er samtidig uønsket af mange. 

For at få et opdateret vidensgrundlag om blød PVC, har vi i PVC Informationsrådet bestilt en rapport hos Rambøll. Vi ønskede at vide, hvorfor den kontroversielle plast fortsat anvendes til en række væsentlige  produktområder, og om den kan erstattes af andre materialer. Vi bad også Rambøll undersøge den bløde PVC’s cirkulære potentialer og komme med et bud på etableringen af en indsamlings- og  genanvendelsesordning. Rapporten “Cirkulære visioner for blød PVC”, der har ph.d. og tidligere folketingskandidat for SF Marianne Bigum som hovedforfatter, er netop færdiggjort. 

Rambøll-rapportens konklusioner står på mange måder i modstrid med den officielle danske holdning til blød PVC. Miljømyndighedernes paradigme er, at PVC skal substitueres og ikke hører hjemme i den  cirkulære økonomi – et paradigme myndighederne har været tro overfor i årtier. 

Svært at forestille sig en verden uden blød PVC 

Overordnet set viser rapporten, at det er svært at forestille sig en verden uden blød PVC. De virksomheder, der anvender materialet, laver produkter med krav til meget specifikke tekniske specifikationer, som kun blød PVC kan levere. Det gælder slidstyrke, holdbarhed og sikkerhed. Fx er blød PVC det eneste materiale, der er specificeret til brug for lastbilpresenninger og i vådrum på hospitaler.  Blandt andet derfor finder Rambøll, at den bløde PVC i de undersøgte produkter ikke umiddelbart kan erstattes. Det på trods af offentlige kampagner mod netop anvendelsen af blød PVC, som skulle animere til substitution.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eksemplerne på de offentlige kampagner mod blød PVC er talrige. I Miljøstyrelsens rapport “Vurdering af potentialet for substitution af PVC inden for specifikke produktområder” fra 2020 står der eksempelvis eksplicit, at der bør laves kampagner mod blød PVC:

»Rapporten konkluderer, at der er behov for at sprede mere information om de PVC-frie alternativer. Dette kan eksempelvis ske gennem Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb. I relation til private husstande kan der igangsættes informationskampagner gerne for flere produktgrupper end de, som er omfattet af indeværende projekt. Der kan også overvejes informationskampagner rettet mod byggemarkeder m.fl. for at få disse til at
gøre det nemmere for kunderne at vælge mellem produkter af PVC og PVC-frie produkter.
«

Genanvendelse er mulig 

Den officielle danske vurdering er, at blød PVC ikke kan genanvendes. Også her kommer Rambøll med interessante oplysninger og konstruktive løsningsforslag. Konsulenthuset finder nemlig, at der er velafprøvede genanvendelsesteknologier, som vi i Danmark kan drage nytte af. 

Vigtige elementer i Rambølls cirkulære visioner for blød PVC er henholdsvis en mærkningsordning og et materialepas for genanvendelige produkter. Helt konkret foreslår Rambøll afgiftsfritagelse for genanvendelige produkter, da dette kan skabe incitament for virksomhederne til at oprette indsamlings og genanvendelsesordninger. Problematikken omkring uønskede historiske tilsætningsstoffer skal løses ved udvikling af identifikationsteknologier, så affaldet bliver sorteret korrekt. 

Tid til et paradigmeskifte i den danske PVC-politik 

Det gælder normalt for paradigmer, at hvis der ophober sig for mange uregelmæssigheder og paradokser, må paradigmet tages op til revision. Vi opfordrer derfor til, at myndighederne overvejer om deres PVC-paradigme stadigvæk holder – eller om det måske er tid til, at opstille et nyt og tidssvarende paradigme.

De produkter som vi har for øje, når vi taler for at indsamle og genanvende blød PVC, er de produkter, som forhandles eller produceres af danske virksomheder. Det være sig vinylgulve, presenninger, telte, hoppeborge, klimaberedskab og videre. Her er der tale om produkter, der udelukkende håndteres professionelt, når de bliver til affald, og derfor lettere kan indgå i den cirkulære økonomi end de produkter, der figurerer i den private forbrugers håndtering af plastaffald.

For plastaffald fra husholdningerne går diskussion først og fremmest på emballage, hvor PVC udgør en forsvindende lille del. Her skal man huske, at den problematik der knytter sig til PVC hos private forbrugere i overvejene grad kommer fra produkter, som eksempelvis købes online. Det er nemlig globaliseringens bagside, at produkter produceret langt fra Danmark kan indeholde uønskede stoffer. For at komme problematikken til livs har vi netop indgået et partnerskab med Miljøstyrelsen om at udbrede de høje europæiske standarder for PVC til resten af verden.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger