I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Cirkulært byggeri kræver digital materialebank og bedre data

27. maj 2021 kl. 06:00
Vi har brug for flere genbrugsmaterialer, dokumentation for CO2-effekten og et beslutningsstøtteværktøj, der kan hjælpe byggebranchen med at overkomme udfordringerne ved at bygge cirkulært, skriver Lene Brix styregruppeformand og Katrine Hauge Smith, styregruppeformand og projektleder i Circle Bank projektet.
Artiklen er ældre end 30 dage

En af de helt afgørende udfordringer ved skalering af cirkulært byggeri er tilgængeligheden af relevante byggematerialer i rette kvalitet og på rette tid og sted. 

Det vil vi i et nyt projekt forsøge at løse. 

Circle Bank er et nyt stort og ambitiøst projekt, der skal fremme cirkularitet i byggeriet. Vi vil bygge videre på de gode erfaringer og mange interessante eksperimenter omkring cirkulært byggeri, der har set dagens lys gennem det seneste årti. Ved at supplere med ny forskning og integrere med eksisterende redskaber og processer i branchen, vil vi bygge en digital platform, der skal være den cirkulære byggebranches foretrukne samarbejdsplatform.

Tanken bag Circle Bank er at skabe et beslutningsstøtteværktøj, som skal hjælpe aktørerne med at bygge mere cirkulært, og samtidig skal det være muligt at spore og skalere de cirkulære materialer gennem en platform. Og det er der brug for, for der er fortsat en række udfordringer og barrierer, vi skal overvinde, for at nå i mål med det cirkulære byggeri.

Essentiel planlægning

Et af de essentielle aspekter for at nå målet, er tidlig planlægning af en nedrivning. Når først en nedrivning af et byggeri er sat i værk, så er det ofte for sent at få afsat materialer fra nedrivningen til genbrug. Samtidig er skalering svært, fordi en enkel nedrivning i sig selv ofte ikke indeholder nok genbrugsmaterialer til et nyt byggeri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag er det lovpligtigt at undersøge et byggeri for skadelige stoffer inden nedrivning, ligesom kortlægning af bygningens ressourcepotentiale er et centralt værktøj, der vinder frem i mange projekter. Og her bliver digitalisering af byggeriet centralt, for det er oplagt at udnytte og optimere digitale scanninger af byggeriet, så informationerne bliver registreret digitalt og dermed også hurtigt kan blive tilgængelige for fx arkitekten. 

Digitale scanninger har samtidig et oplagt potentiale til at sikre sporbarhed af byggematerialerne fra de bliver revet ned til de skal bygges ind igen og her mener vi, det er vigtigt, at arkitekter skal tidligere ind i processen, så de får mulighed for at designe med det materiale, der er til rådighed fra nedrivningen.

Når rådgiverne bliver involveret tidligere i processen i de indledende faser af et byggeri, giver det store muligheder for at koordinere og samle viden på tværs af projektet, hvilket er et andet af projektets centrale fokuspunkter i en skalering af den cirkulære agenda i byggeriet.

Med Circle Bank som beslutningsstøtteværktøj vil bygherren være i stand til tidligt på et kvalificeret grundlag og i samarbejde med sine rådgivere og entreprenører at vurdere aktuelle materialer, deres potentialer og muligheder, - men også mulig risiko ved anvendelse.

Circle Bank vil i den proces kunne anvendes for at skabe transparens omkring den værdiskabelse, som er mulig i forhold til en potential CO2-besparelse men også klarlægge de tekniske og økonomiske risici forbundet med anvendelsen af brugte materialer.

Styr på genbrugsmaterialerne

Det er dog ikke kun skalering, der er udfordringen. Når en bygning rives ned, skal materialerne fra nedrivningen ofte opbevares et sted, inden de skal bruges igen. Og her er der også brug for at tænke nyt.

I Circle Bank arbejder vi med et såkaldt Upcycle Center, som vil være et centralt bindeled for håndtering af genbrugsmaterialerne. Vi vil blandt andet se på, hvordan vi kan få skabt procedurer, der kan sikre, at materialerne både bliver håndteret korrekt, samtidig med at de bliver genbrugt. 

En central del af projektet er desuden at synliggøre den værdi, der er i at genbruge. Her er det centralt at få sat tal på klimagevinsterne i det cirkulære byggeri. En opgave der bestemt ikke er enkel og som kræver forskning, gode data og grundige overvejelser. I Circle Bank er løsningen at analysere den cirkulære værdikæde grundigt og have et særligt fokus på klima og ressourcepåvirkninger.

 

Om projektet

Circle Bank, er et treårigt projekt under Grand Solutions og målet er at skabe en fælles, digital platform, som kan accelerere cirkulært byggeri. Med et samlet budget på 20+ mio. og en investering på 12,6 mio. fra Innovationsfonden og Realdania, har konsortiet taget hul på den treårige rejse, der skal støtte byggeriets aktører i omstillingen til en konkurrencedygtig cirkulær økonomi.

Konsortiet består af Teknologisk Institut, SDU, Twentyfifty, HD Lab, J.Jensen Nedrivning A/S, Matter bybrix, Tredje Natur, CB NordicAps, Danica Ejendomme, Lejerbo, Middelfart Kommune og Roskilde Kommune.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger