I dette holdningsstof udtrykker forfatteren deres personlige holdning om emnet.

Bæredygtighed i børnehøjde: En kompost lærer børn at tage vare på naturen og miljøet

Bæredygtighed i børnehøjde: En kompost lærer børn at tage vare på naturen og miljøet
Illustration: Romrodinka/Bigstock. Se større version
Vi kan ikke begynde for tidligt, når det gælder om at lære fremtidens danskere om, hvordan vi bedst muligt genbruger jordens ressourcer og passer på det mangfoldige mylder af liv, skriver konsulent hos Friluftsrådets Grønne Spirer, Ida Kryger.
Synspunkt 4. november kl. 05:30

Lær de spændende nedbrydere, som for eksempel regnorme, svampe og bænkebidere, at kende, Og oplev samtidig, hvordan dine frokostrester indgår i naturens store kredsløb og bliver til lækker muld til højbedet. Naturens kredsløb og bæredygtighed er komplekse størrelser, men en kompost er en sjov og håndgribelig måde at få øjnene op for vores plads i det forunderlige kredsløb og samtidig forstå, at der ikke er noget, der hedder ”væk”. 

I Friluftsrådets program Grønne Spirer beskæftiger 0-6-årige sig med natur og miljø i hverdagen i deres børnehave eller dagpleje. De dagtilbud, som melder sig ind i Grønne spirer, får løbende materialer med masser af aktiviteter, der understøtter et rigt udeliv for børnene, og som lærer dem om natur og miljø. Pædagogerne får også gratis kurser om alt fra kriblekrabledyr og naturlege til bæredygtighed i børnehøjde.

Børn skal tidligt lære om naturen og miljøet

I Grønne Spirer har vi blandt andet lavet simple og konkrete materialer til pædagogerne i landets daginstitutioner, som de kan bruge til at give selv de mindste børn en fornemmelse af, hvorfor det er vigtigt, hvordan vi skiller os af med vores skrald.
I den styrkede pædagogiske læreplan står der nemlig, at børnene i dagtilbud skal have viden om menneskets påvirkning af og samspil med naturen. Det kan vi for eksempel gøre ved at sætte fokus på miljøspørgsmål, biodiversitet og naturens kredsløb og lære børnene om naturens værdifulde ressourcer. 

Og jo tidligere vi lærer vores børn at tænke over, hvilken skraldespand vi smider maden i, eller hvordan vi har gavn af regnorme og andre smådyr i haven, jo mere naturligt falder det dem som voksne at tage vare på naturen og tænke cirkulært.
Udover at børnene på sigt bliver ansvarlige voksne, der har styr på affaldssortering og genanvendelse, så har arbejdet med bæredygtighed også et pædagogisk mål. Børnene vokser, når de er medspillere og bliver inddraget i at tage ansvar. Ingen er for lille til at gøre en forskel. 

Naturens egne skraldemænd

En af de helt konkrete opgaver, som børnene har glæde af, er at starte en kompost. Det kan både være en stor kompost et sted på institutionens udearealer, men det kan også være i et terrarie, hvor børnene nemt kan følge processen og livet, når affald forvandles til muld.

Børnene sorterer selv resterne fra deres madpakker i to beholdere på bordet: Det grønne, der kan komposteres og skraldet, der ikke kan. Køkkenaffaldet og grøntaffald fra legepladsen bliver også sorteret.

Børnene er selv med til at bære ud til komposten, og vi snakker om de små kompostdyr, der elsker skræller og rester. Vi laver sideløbende nedbrydningsforsøg med det affald, der ikke må komme i komposten, og det der gerne må: plastic, kapsler, mælkekartoner, æbleskrog og gulerodstoppe. På den måde ser børnene, at plastic og kapsler ikke hører hjemme i naturens kredsløb, mens æbleskrog gør. 

Komposten giver børnene førstehåndsoplevelser med dyr, planter og materialer, og de får kendskab til naturens egne skraldemænd. Børnene kan følge med i, hvordan kompostens orme og andre dyr bearbejder affaldet til muld, og efterfølgende kan de bruge mulden til at så og plante i. For eksempel gror rabarber glimrende i halvomsat kompostmuld.

I udgangspunktet synes børn i børnehavealderen nemlig ikke, at hverken affald eller småkravl er ulækkert. De vil gerne føle regnormen på hånden og undersøge et halvomsat blomkål for bænkebidere. Lad os udnytte den naturlige nysgerrighed børnene har i 0-6 årsalderen til at lære dem om kredsløb og genbrug, inden de begynder at rynke på næsen af en regnorm.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
Forsiden
Ugens skrald: Åbent brev kræver akut politisk handling på affaldsområdet

Ugens skrald: Åbent brev kræver akut politisk handling på affaldsområdet

Danmark er ved at forspilde en unik chance for at knække emballagekurven, advarer 16 aktører på affaldsområdet. EU rejser sager mod medlemslande for dårlig affaldshåndtering og i Sønderborg lever affaldsenergi på lånt tid. Få ugens nyhedsoverblik her.
1
Ny plastemballage til fødevarer kan gøre genanvendelse langt nemmere

Ny plastemballage til fødevarer kan gøre genanvendelse langt nemmere

Danske forskere og virksomheder har i et Innovationsfond-projekt udviklet en ny måde at fremstille fødevareemballage på, som gør multilaminater overflødige. Derved bliver emballagerne lettere at genanvende.
2

Seneste debat

CØ-ekspert: »Vi fokuserer på problemerne i stedet for at tale om løsningerne«

CØ-ekspert er træt af fatalisme i tekstildebatten

Hvis vi skal lykkes med at lave cirkulær økonomi, der giver mening, så skal vi omtænke affaldssektoren fra serviceindustri til en ressourceskabende industri. Sådan lyder opsangen i dette debatinterview fra Ditte Lysgaard Vind, partner i konsulentfirmaet Lendager TCW.
1 Interview
Har du tænkt på malerspanden? Plasten fra malerspande i EU svarer til alle danskeres husholdningsplast

Har du tænkt på malerspanden? Plasten fra malerspande i EU svarer til alle danskeres husholdningsplast

Virksomheden Paint’R har udviklet og testet fremtidens emballage inden for maling. Resultatet omfavner både miljøet og maleren, lyder det fra virksomhedens seks stiftere, Sofie Winge-Petersen, Victoria Strauss Søgaard, Johan Carl Smedegaard Vangstrup, Nicolai Casper Raith Hansen, Jacob Steen Ulv Larsen og Magnus Hørlyk Friis. 
Synspunkt af Sofie Winge-Petersen
 
Ugens skrald: I Vejen vil kommunen helst selv afhente borgernes asbestaffald

Ugens skrald: I Vejen vil kommunen helst selv afhente borgernes asbestaffald

Resultaterne begynder så småt at tikke ind for indsamlingen af de nye affaldsfraktioner rundt omkring i landet. Men det et tilsyneladende i Glostrup, at lokalpolitikerne er gladest for at sortere affald.
1