Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

ARC: Et velovervejet Folketing bør nytænke affaldsreformen

Amager Bakke
Illustration: ARC.
Danmark og hele EU står i en akut situation, hvor vi skal frigøre os for afhængigheden af russisk gas og fossile brændsler. Derfor opfordrer ARCs Jacob H. Simonsen Folketinget til at gentænke den politiske aftale fra 2020, som vil nedlægge 30% af affaldsenergikapaciteten. I stedet foreslår han at indføre et stop for levetidsforlængelser af gamle anlæg eller bygning af nye anlæg samt indføre krav om CO2-fangst fra 2030.
10. maj kl. 06:00

Varmeprisernes himmelflugt har udløst bekymring hos de ulykkelige ejere af naturgasfyr og i Folketinget. Det er på rekordtid blevet til bred politisk opbakning til to varmepakker med et samlet beløb på intet mindre end 2 milliarder kroner. 

Ulykkeligvis raser krigen i Ukraine. Russerne har lukket for gassen til Polen og Bulgarien, og alle EU-lande ryster i bukserne over, hvordan krigen vil få indflydelse på energiforsyningen. Er det EU, der siger stop, eller er det russerne, der lukker for hanerne først? En ting er sikkert - det er en helt ny og langsigtet situation på energimarkedet i EU, uanset udfaldet af krigen.

Fjernvarme har en afgørende rolle, hvis vi i Danmark skal lykkes med at gøre os uafhængig af russisk gas. Ca. 250.000 boliger står over for at skulle udskifte gasfyret med fjernvarme.

Verden forandrer sig hurtigt. Politiske beslutninger fra 2020 virker derfor allerede som forældede, ubrugelige og kontraproduktive i forhold til at tackle fremtidens udfordringer, der kort opsummeret er; vi har brug for mere, billigere og grøn varme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et bredt politisk flertal stod i sommeren 2020 bag Klimaplan for en grøn affaldssektor, hvor det er et centralt element, at 30% af affaldsenergikapaciteten skal nedlægges. Det er fakta, at affaldsenergi leverer den billigste fjernvarme i Danmark. Det er også fakta, at affaldsenergien i dag står for ca. 25% af hele den danske fjernvarmeproduktion. Folketinget bør spørge sig selv, om det er lige nu, at man så skal tage ca. 7,5% af den billigste varme ud af systemet.

Der er naturligvis mange politiske hensyn. Grøn omstilling og klimaet har og bør have højeste prioritet. Her kan affaldsenergien være en del af løsningen.

Drop levetidsforlængelserne

Tillad mig at komme med et forslag: Indfør et stop for levetidsforlængelse eller bygning af nye anlæg. Tag liberaliseringstankerne af bordet for nu og sæt fokus på de varmeplaner, som kommunerne nu skal udarbejde inden årets udgang. Borgerne skal have svar på, om de skal have fjernvarme, eller om de skal investere i en varmepumpe. For at kunne give det svar bør kommunerne forpligtes til at indtænke og fremlægge konkrete fremtidsplaner for affaldsenergien i deres område. Et centralt element i disse planer bør være overvejelserne om CO2-fangst. Staten bør samtidig sende et klart signal til kommunerne om, at der på sigt ikke kan brændes affald i Danmark, uden at affaldsenergianlæggene håndterer deres CO2-udledninger.

CO2-fangst er en energitung proces, der både koster energi, men samtidig også skaber energi. Der opstår store mængder varme af den energitunge CO2-fangstproces, som kan genindvindes og nyttiggøres som fjernvarme. Den betydelige varmeproduktion skal der være brug for i fjernvarmenettet, ellers vil man få vanskeligt ved at få en investering i CO2-fangst til at hænge sammen. Det taler for, at kommunerne som varmeplanmyndighed tænker langsigtet og får udbygningsplaner til at stemme med bl.a. mérvarmeproduktionen fra CO2-fangst, PtX, varmepumper, geotermi eller andet. Det er en voldsom opgave at skulle løse på urimelig kort tid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vil være vanskeligt for de affaldsenergianlæg, der har en begrænset levetid tilbage, at bære en ny stor og langsigtet klimainvestering, som et CO2-fangstanlæg er. Samtidig står vi over for en grøn skattereform med et klart incitament til at etablere CO2-fangst. Incitamentet vil betyde, at det på sigt vil blive dyrere og mindre attraktivt at brænde affald på anlæg uden CO2-fangst. Anlæg, der ikke kan bære den langsigtede investering, vil lukke, og energiudnyttelse af restaffald vil blive koncentreret på færre enheder. Kapaciteten vil blive tilpasset fremtidens behov.

Gentænk fremtiden

I den fremtid vi står overfor med behov for mere, billigere og grøn varme er det samtidig helt uinteressant om anlæg lukker i 2028 eller i 2034. Det vigtige er, at affaldsenergianlæggene kan bidrage til at løse udfordringen, dels med at sikre en gennemtænkt grøn omstilling og dels kan levere markante klimareduktioner i form af CO2-fangst. Reelle klimareduktioner der langt overstiger det sølle potentiale, som Klimaplanen for en grøn affaldssektor stiller i udsigt.

Parallelt med dette arbejde skal Folketinget arbejde benhårdt på at reducere affaldsmængderne og øge genbrug/genanvendelse gennem bl.a. forstærket producentansvar, mål om direkte genbrug og incitamenter til ændret forbrugeradfærd.

Hvis kommunerne på ovenstående måde får lov til at gentænke fremtiden for affaldsenergien i deres område, vil omstillingen kunne gennemføres uden kommunale tab. De kommuner, der ikke skal videreføre affaldsenergien med fremtidens tunge klimakrav, vil kunne komme ud af sektoren med skindet på næsen og uden at skulle præsentere varmekunderne for en stor ekstraregning.

Når tilpasningen er gennemført og energiforsyningen og klimabidraget sikret, kan overvejelserne om en liberalisering tages op igen. Det vil samtidig give centraladministrationen tid til at komme med troværdige og gennemarbejdede svar på, hvordan de mange vanskelige dilemmaer i en liberaliseringsøvelse kan løses.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger