Udvidet producentansvar for emballager

Alt for lidt af det danske plastemballageaffald genanvendes i dag – blot 23 procent. Det skal der gøres noget ved, når der fra 2025 indføres udvidet producentansvar på alt emballage i Danmark.

I praksis betyder det, at virksomheder der påfylder eller importerer emballerede varer skal organisere og finansiere håndteringen af emballageprodukterne, når de bliver til affald. Håbet er, at det vil gøre det så tilpas dyrt for producenterne at sende ikke-genanvendelige emballager på markedet, at det vil få genanvendelsen til at stige og affaldsmængderne til at falde.

Selvom der stadig er lang tid til den formelle deadline for indførslen af ordningen, så har mange aktører, interessenter og politikere allerede vendt blikket mod det, der er blevet beskrevet som en kommende »affaldskrig«.

Når man ser på de andre europæiske lande, der har indført et udvidet producentansvar for emballager – Danmark er blandt de eneste lande i EU, der ikke allerede har det – så findes der nemlig mange forskellige modeller for implementering.

I nogle lande har kommunerne det praktiske ansvar for at eksekvere håndteringen, som finansieres af virksomhederne, mens det andre steder også er virksomhederne, der står for den daglige håndtering. Nogle steder har konkurrence mellem profit-orienterede kollektive ordninger, mens andre igen har de facto monopol på området. Og så er der hele diskussionen om hvordan man bedst skaber incitamenter til at minimere affaldsproduktionen og tilskynder mere bæredygtigt design og forbrug.

Der er altså dilemmaer, diskussioner og potentielle løsninger nok at følge med i, når Danmark skal udforme sin egen udgave af et udvidet producentansvar for emballager. WasteTech følger med hele vejen og bringer løbende nyheder, interviews og analyser om implementeringen af det nye producentansvar.

Dækkede emner