Webinar: Nye rammer for det husholdningslignende erhvervsaffald – hvem må hvad og hvorfor?

Webinaret vil belyse de nye juridiske rammer og krav til mere omfattende kildesortering og indsamling af det husholdningslignende erhvervsaffald. Vi skal bl.a. kigge på hvor og hvordan kommuner og private virksomheder må – og ikke må – samarbejde om håndteringen af denne type affald.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?