Webinar: Nye danske samarbejder om tekstiler

I takt med de kommende krav om udsortering af tekstilaffald fra husholdninger og erhverv stiger mængderne af tekstilaffald på globalt plan. Det betyder, at ikke alene vil mængden til genanvendelse stige, da flere mængder udsorteres, men ligeledes vil de markedsførte mængder af nye produkter stige. En lang række opgørelser viser, at kvaliteten falder samtidig med, at mængderne stiger.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?