Webinar: Klar bane for CO2-fangst og -lagring

Affaldsenergisektoren kan levere et omkostningseffektivt CO2-reduktionsbidrag til 70 %-målet. Det dykker Dansk Affaldsforening sammen med blandt andre Klimarådet, Geus og Concito længere ned i på denne webkonference. Da regeringen i slutningen af september præsenterede sit klimaprogram, stod det klart, at CO2-fangst vil spille en helt central rolle, hvis vi skal leve op til 70%-målsætningen.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?