Webinar: Have- og parkaffald - hvordan skal klimaaftrykket håndteres?

Der indsamles i alt godt 900.000 tons haveaffald hvert år i Danmark, hvoraf ca. 75 % bliver genanvendt som kompost. Under komposteringen dannes der bl.a. CO2. Et initiativ i den nationale affaldsplan 2020-2032 går ud på at analysere, hvordan drivhusgasudledningen fra have- og parkaffald kan nedsættes med mindst 20 % og at følge op med tiltag for at nå denne reduktion. Analysen skal bl.a. se på pyrolyse som en potentiel mulighed.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?