Seminar om indsamling af farligt affald

Dansk Affaldsforening inviterer til seminar om affaldsindsamling af farligt affald - nærmere bestemt henteordninger og bringeordninger ’tættere på end genbrugspladsen’. Seminaret afholdes med udgangspunkt i Miljøstyrelsens rapport "Analyse af affaldsindsamling af farligt affald, småt elektronik og batterier", som er udarbejdet af COWI fra februar 2019.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?