Online kursus: Udbud i nedrivningssager

DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) afholder onlinekurses om udbud i nedrivningssager sammen med Horten og Golder Associates. På kurset vil følgende emner blive gennemgået:
Vil du have fuld adgang til WasteTech?