Online kursus: Farligt affald

DAKOFA afholder et kursus om klassificering af farligt affald. Kurset er et ”hands-on” kursus, hvor der arbejdes med konkrete eksempler, og deltagerne lærer at anvende hele klassificeringssystemet - også summeringsreglerne.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?