Konference: Restaffaldet – hvad skal vi gå efter og hvordan?

Body

DAKOFA vil på denne konference søge svaret på, hvad og hvor meget der egentlig er at komme efter i restaffaldet, samt hvad vi kan gøre for at få så meget som muligt opad i affaldshierarkiet.

Der er stadig masser af genanvendelige værdier i det restaffald, der i dag sendes til forbrænding. Det vurderes således, at ca. to tredjedele af restaffaldet udgøres af fraktioner, der allerede findes sorteringsmuligheder for. Hvis de kommende, ambitiøse EU-mål for genanvendelse skal nås, skal vi være bedre til at lokalisere og udnytte de g(l)emte ressourcer.

De værdifulde ressourcer i restaffaldet fordeler sig umiddelbart i to kategorier, der kan beskrives som ”de gamle” og ”de nye” fraktioner.

De gamle fraktioner er de, der allerede er etableret husstandsindsamlingsordninger for. Konferencen kigger på årsagerne til, at affaldet ender i den forkerte spand, om borgerne er informeret tilstrækkeligt, eller om der er andre, mere systemiske grunde til den relativt høje fejlsortering. Vi ser også på, hvad kommunerne kan gøre for at få affaldet op af spanden. Skal der mere oplysning og kildesortering til, eller kan eftersortering af restaffaldet hjælpe os – og hvem skal gøre dette?

En netop udgivet rapport fra Miljøstyrelsen om eftersortering af plast og metal fra restaffaldet vil således blandt andet blive fremlagt og debatteret.

De ekstra genanvendelsespotentialer skal findes i de ”nye” fraktioner. Det er fx pizzabakker, gavepapir og mælkekartoner, der teknologisk kan genanvendes, men hvor de danske teknologier og ordninger endnu ikke understøtter en genanvendelse. Konferencen ser på, hvordan vi sammen kan skabe bedre muligheder for at øge både indsamling og behandling af de ”nye” fraktioner.

Deltag i konferencen, og hør, hvordan du kan bidrage til øget genanvendelse af restaffaldet. 

Læs mere
Tilføj til kalender2020-02-25 09:00:002020-02-25 16:00:00Title DAKOFA vil på denne konference søge svaret på, hvad og hvor meget der egentlig er at komme efter i restaffaldet, samt hvad vi kan gøre for at få så meget som muligt opad i affaldshierarkiet. Der er stadig masser af genanvendelige værdier i det restaffald, der i dag sendes til forbrænding. Det vurderes således, at ca. to tredjedele af restaffaldet udgøres af fraktioner, der allerede findes sorteringsmuligheder for. Hvis de kommende, ambitiøse EU-mål for genanvendelse skal nås, skal vi være bedre til at lokalisere og udnytte de g(l)emte ressourcer. De værdifulde ressourcer i restaffaldet fordeler sig umiddelbart i to kategorier, der kan beskrives som ”de gamle” og ”de nye” fraktioner. De gamle fraktioner er de, der allerede er etableret husstandsindsamlingsordninger for. Konferencen kigger på årsagerne til, at affaldet ender i den forkerte spand, om borgerne er informeret tilstrækkeligt, eller om der er andre, mere systemiske grunde til den relativt høje fejlsortering. Vi ser også på, hvad kommunerne kan gøre for at få affaldet op af spanden. Skal der mere oplysning og kildesortering til, eller kan eftersortering af restaffaldet hjælpe os – og hvem skal gøre dette? En netop udgivet rapport fra Miljøstyrelsen om eftersortering af plast og metal fra restaffaldet vil således blandt andet blive fremlagt og debatteret. De ekstra genanvendelsespotentialer skal findes i de ”nye” fraktioner. Det er fx pizzabakker, gavepapir og mælkekartoner, der teknologisk kan genanvendes, men hvor de danske teknologier og ordninger endnu ikke understøtter en genanvendelse. Konferencen ser på, hvordan vi sammen kan skabe bedre muligheder for at øge både indsamling og behandling af de ”nye” fraktioner. Deltag i konferencen, og hør, hvordan du kan bidrage til øget genanvendelse af restaffaldet.  Vesterbrogade 149, 1620 København, Danmark Europe/Copenhagenpublic
Place