Konference: Øget genanvendelse af husholdningslignende erhvervsaffald - hvordan høster vi potentialerne?

Body

Potentialet er stort og mulighederne mange. Men hvad gør vi for at få servicesektorens affald presset opad i affaldshierarkiet?

Omkring 650.000 ton affald fra servicesektoren blev sendt til forbrænding i 2017. Sammensætningen af dette affald er stort set ukendt, men det tyder på, at affaldet minder om det, der kommer fra husholdninger. Fra store dele af servicebranchen sendes mere end halvdelen af affaldet usorteret til forbrænding. Der er dermed et stort potentiale for at øge genanvendelsen af dette affald – eller måske helt undgå det. På konferencen vil vi søge svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er der i det affald, servicesektoren sender til forbrænding?
  • Hvordan øger vi genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald?
  • Hvad gør virksomhederne - og kan vejledning og tilsyn hjælpe?

Konferencen giver indblik i, hvordan servicesektoren lige nu arbejder med øget genanvendelse, og hvordan de offentlige myndigheder kan medvirke til at understøtte arbejdet. Dagen byder bl.a. på oplæg fra kommuner, som har fokuseret på øget genanvendelse fra erhverv, samt indblik i fremtidsplaner fra både offentlige og private virksomheder.

Konferencen tager dermed fat i erfaringer fra både virksomheder, organisationer og myndigheder med det formål at udforske, hvad vi kan lære af den eksisterende viden - og hinanden - i bestræbelserne på at øge genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald.

Helt på linje med genanvendelse af husholdningsaffald skal det husholdningslignende erhvervsaffald tælles med i målsætningerne i EU’s affaldsdirektiv for genanvendelse af ”kommunalt” affald (”municipal waste”). Denne ændring i den seneste revision af direktivet har været med til at sætte yderligere fokus på genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald.

Deltag i konferencen og få et overblik over, hvordan vi fremadrettet kan arbejde for endnu mere genanvendelse af det husholdningslignende erhvervsaffald

Læs mere
Tilføj til kalender2020-01-21 09:00:002020-01-21 16:00:00Title Potentialet er stort og mulighederne mange. Men hvad gør vi for at få servicesektorens affald presset opad i affaldshierarkiet? Omkring 650.000 ton affald fra servicesektoren blev sendt til forbrænding i 2017. Sammensætningen af dette affald er stort set ukendt, men det tyder på, at affaldet minder om det, der kommer fra husholdninger. Fra store dele af servicebranchen sendes mere end halvdelen af affaldet usorteret til forbrænding. Der er dermed et stort potentiale for at øge genanvendelsen af dette affald – eller måske helt undgå det. På konferencen vil vi søge svar på følgende spørgsmål: Hvad er der i det affald, servicesektoren sender til forbrænding? Hvordan øger vi genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald? Hvad gør virksomhederne - og kan vejledning og tilsyn hjælpe? Konferencen giver indblik i, hvordan servicesektoren lige nu arbejder med øget genanvendelse, og hvordan de offentlige myndigheder kan medvirke til at understøtte arbejdet. Dagen byder bl.a. på oplæg fra kommuner, som har fokuseret på øget genanvendelse fra erhverv, samt indblik i fremtidsplaner fra både offentlige og private virksomheder. Konferencen tager dermed fat i erfaringer fra både virksomheder, organisationer og myndigheder med det formål at udforske, hvad vi kan lære af den eksisterende viden - og hinanden - i bestræbelserne på at øge genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald. Helt på linje med genanvendelse af husholdningsaffald skal det husholdningslignende erhvervsaffald tælles med i målsætningerne i EU’s affaldsdirektiv for genanvendelse af ”kommunalt” affald (”municipal waste”). Denne ændring i den seneste revision af direktivet har været med til at sætte yderligere fokus på genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald. Deltag i konferencen og få et overblik over, hvordan vi fremadrettet kan arbejde for endnu mere genanvendelse af det husholdningslignende erhvervsaffald Vesterbrogade 149, 1620 København, Danmark Europe/Copenhagenpublic
Place