EMISSIONER FRA STØJ, STØV, LUGT OG LYS

Horten går tæt på den plan- og miljøretlige regulering af og praksis for emissioner af alle typer i sammenhæng med byudvikling, planlægning, godkendelser og håndhævelsessituationer. Horten giver dig et grundlæggende overblik over de regulatoriske udfordringer med støj, støv, lugt og lys, herunder vil vi have særlig fokus på lys som forureningskilde. Du kan bl.a. høre mere om:
Vil du have fuld adgang til WasteTech?