business Mere om Roskilde Kommune

Roskilde Kommune er en kommune i Region Sjælland, der strækker sig 30 km i et bælte nord-syd med Roskilde by i midten og grænser mod nord til Frederikssund Kommune og mod syd til Køge Kommune.

Der er 87.577 borgere i Roskilde Kommune pr. 1. januar 2019.

listOmtale af Roskilde Kommune