business Mere om Danske Regioner
DK Reg

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner. 

Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau. Desuden varetager Danske Regioner regionernes interesser i forhold til de regionalt ansattes løn- og ansættelsesforhold.

    listOmtale af Danske Regioner

    Flere mega-forureninger kan gemme sig

    19. dec 2019 06:10

    Der er nu ti danske generationsforureninger – men undersøgelser kan afsløre endnu flere. Den landspolitiske diskussion er udskudt til efter, at Danske Regioner skal aflevere en prioritetsplan.