business Mere om DAKOFA
DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V, Danmark

DAKOFA, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer, er en selvejende medlemsorganisation og kompetencecenter for hele den danske affalds- og ressourcesektor.

listOmtale af DAKOFA

Direkte tilbagetagningsordninger – hvem må gøre hvad?

access_time7. apr 12:30
place Vesterbrogade 149, bygning 8, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København, Danmark
DAKOFA

Af det nyligt udsendte høringsudkast til ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald” fremgår det, at over halvdelen af SMV’erne i Danmark fokuserer på at reducere brugen af materialer, spild og affald.

Markedet for sortering og genanvendelse af tekstiler

access_time14. apr 12:30
place Vesterbrogade 149, bygning 8, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København, Danmark
DAKOFA

På dette webinar tager vi temperaturen på markedet for sortering og genanvendelse af tekstilaffald. På webinaret vil du få et overblik over, hvad der findes af genanvendelsesløsninger i dag, og hvad der er på vej. Du vil ligeledes få et indblik i nye udviklingsprojekter i Danmark samt høre mere om den nationale forskningsmission, der netop også har fokus på udviklingen af nye løsninger. Derudover vil vi se på kvaliteterne af de indsamlede mængder fra de nuværende kommunale ordninger og forsøg med det husstandsindsamlede tekstilaffald.