business Mere om DAKOFA
DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V, Danmark

DAKOFA, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer, er en selvejende medlemsorganisation og kompetencecenter for hele den danske affalds- og ressourcesektor.

listOmtale af DAKOFA

Bæredygtigt byggeri er fremtiden!

access_time1. sep 09:00
place København
DAKOFA

Bæredygtigt byggeri er højt placeret i EU-Kommissionens nye handlingsplan for cirkulær økonomi. Regeringen er også lige på trapperne med en ny affaldsbekendtgørelse og affaldsplan. På konferencen skal vi høre om status for bygge- og anlægstiltagene samt debattere den nye politiske aftale i lyset af fremtidens håndtering af bygge- og anlægsaffald. Alt tyder på, at vi fremover skal øge anvendelsen af genbrugte materialer samt øge kvaliteten i genanvendelsen.

Affaldssektoren i krystalkuglen

access_time8. sep 09:00
place København
DAKOFA

Med regeringens vision for "En klimaneutral affaldssektor i 2030" og den politiske aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" i baglommen tager vi temperaturen på, hvordan vi kan forvente den konkrete udmøntning i henholdsvis den nationale affaldsplan og den reviderede affaldsbekendtgørelse. Miljøminister Lea Wermelin indleder dagen med den politiske vision for affaldssektoren. Desuden skal vi høre en præsentation fra Kontorchef for Ressourcer & Forsyning i Miljø- og Fødevareministeriet, Kristian Hovgaard Juul-Larsen, der ligeledes præsenterer status for arbejdet