business Mere om Argo

ARGO er et I/S affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner og driver et affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer.

listOmtale af Argo