Kommunerne er blevet foræret en gylden mulighed for at tænke i bæredygtige udbud

Den politiske anerkendelse af behovet for større fleksibilitet i forbindelse med ikrafttræden af de nye affaldssorteringskrav giver kommunerne en gylden mulighed for at skrue op for bæredygtigheden i de kommende udbud af affaldshåndtering, men det kræver god forberedelse.
Brødtekst

Forligskredsen bag affaldsaftalen har for nylig anerkendt, at kommunerne, af mange forskellige årsager, har haft brug for at kunne blive dispenseret fra fristen om de nye affaldssorteringskrav den 1. juli 2021. Forligskredsen har derfor åbnet for en større fleksibilitet under hensyntagen til kommunernes individuelle udfordringer. Kommunerne skal senest være klar til de nye affaldssorteringskrav ved udgangen af 2022.

Denne melding fra forligskredsen har givet kommunerne en gylden mulighed for at indtænke bæredygtighed hele vejen igennem i de kommende udbud af affaldshåndtering.

Det er velkendt, at gennemførslen af et bæredygtigt udbud kræver god forberedelsestid. Det skyldes, at denne slags udbud i altovervejende grad er afhængig af innovative løsninger. Kommunerne kan derfor med fordel gå i dialog med markedet før igangsættelse af deres respektive udbud. På den måde kan de forventningsafstemme og få indsigt i de tekniske løsninger, der er mulige at gennemføre.

Udbudsretten indeholder gode muligheder for bæredygtige tiltag

Bæredygtige indkøb er fortsat omgivet af en tåge af usikkerhed hos nogle aktører i forhold til, hvad der lovligt kan tillægges vægt i et udbud, være sig i forbindelse med prækvalifikationen, materialekrav, kravspecifikationen eller noget helt fjerde. Des hurtigere denne tåge letter, des hurtigere vil det offentliges implementering af bæredygtighed i deres udbud blive udbredt i større omfang.

Realiteten er nemlig, at udbudsretten indeholder et væld af muligheder for inddragelse af bæredygtighed. Flere bestemmelser i udbudsloven nævner eksplicit miljømæssige og sociale forhold som lovlige forhold at tage hensyn til i udbudsprocessen, eksempelvis ved tildeling af kontrakten.

Der er heldigvis en masse gode eksempler på anvendelse af bæredygtighedstiltag i praksis. Der er fuld gang i den bæredygtige omstilling i Nordjylland, som bliver drevet af Green Hub Denmark, der faciliterer den grønne omstilling. Herudover har Københavns Kommune allerede nu erfaring med en række gode projekter, blandt andet med deres beslutning om gradvist at implementere et krav om anvendelse af elbiler i deres udbud af vinduespolering.

Udbudsretten giver altså god plads til et fokus på bæredygtighed, og det er også tilfældet med de kommende udbud af affaldssortering.


Eldrevne skraldebiler og genanvendelige affaldsbeholdere

Mulighederne ved gennemførslen af et bæredygtigt udbud er mange. Det er blandt andet muligt at inddrage klimahensyn til nedbringelse af drivhusgasudledninger eller sociale hensyn til styrkelse af et inklusivt arbejdsmarked. Det centrale for anvendelse af bæredygtige hensyn er, at hensynene skal være forbundet til udbuddets genstand.

Det er især overvejelser om anvendelse af eldrevne skraldebiler og genanvendelige affaldscontainere, der springer i øjnene som mulige bæredygtige tiltag i de kommende kommunale udbud af affaldssortering. Herudover kan konkurrenceudsættelse af ruteplanlægning være en faktor for at minimere overflødig kørsel.

Det er vores anbefaling til kommunerne, at de går i dialog med markedet for at identificere, hvad der teknisk set kan lade sig gøre, og hvad der allerede findes på markedet, inden den egentlige udbudsproces sættes i gang.

Markedsdialogen giver eventuelle tilbudsgivere mulighed for at kaste et kritisk blik på udbudsmaterialet og komme med konstruktive forslag til forbedringer og præciseringer. Det kan eksempelvis være, at et krav om brug af udelukkende eldrevne skraldebiler fra kontraktens opstart er urealistisk, eller at der eksisterer en (hidtil ukendt) type affaldsbeholder, som er mere bæredygtig end de allerede anvendte.

Markedsdialogen giver desuden kommunerne mulighed for at få indblik i, hvordan eventuelle krav til bæredygtighed vil blive prissat af markedet.

Specifikt i forhold til genanvendelige affaldscontainere er det værd at overveje at inddrage livscyklusomkostninger som alternativ til anskaffelsespris, da det kan sikre en helhedsorienteret anskuelse af den samlede omkostning ved anskaffelse af affaldscontainerne.

Fremtidens udbud er bæredygtige

Det er vores forventning hos Bird & Bird, at forskydningen mod mere bæredygtige udbud vil fortsætte og accelerere i takt med fokus herpå og teknologiens udvikling af nye, innovative løsninger. Det er i hvert fald en tendens, vi ser på tværs af vores 29 kontorer rundt om i verden, og der er ingen indikationer om, at det er ved at ændre sig.

Bird & Birds udbudsteam i København rådgiver vores klienter om bæredygtighed indenfor de fleste sektorer, blandt andet indenfor forsyning og store infrastrukturprojekter, og vi står altid klar til en snak om, hvordan vi på mere optimal vis kan inddrage bæredygtighed som parameter i det offentliges udbud. 

 

Prøv WasteTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer