Hybrid-seminar med DAKOFA: Kan et udvidet producentansvar drive omstillingen til en cirkulær tekstiløkonomi?

Dato
17. maj kl. 9:30 - 14:00
På dette webinar dykker vi ned i muligheder og konsekvenser samt andre landes erfaringer med at indføre producentansvar på tekstiler. Hvad skal vi være opmærksomme på i Danmark?
Event

Vi skal høre om EU-strategiens for tekstiler, Eunomias rapport” Driving af circular Economy for Textiles through EPR”, den kommende danske analyse af konsekvenserne ved producentansvar samt erfaringer fra de lande, der allerede har indført producentsansvar. Men seminaret vil ligeledes byde på en indføring, hvad et udvidet producentansvar er og hvilke regler der gælder for disse. 

I den netop offentliggjorte EU-strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler indgår indførelsen af et udvidet producentansvar for tekstiler, som ét af de mange initiativer, der skal medvirke til at opnå målet om en bæredygtig og cirkulær branche i 2023. Initiativet vil blive foreslået som led i den kommende revision af affaldsdirektivet i 2023. For EU-kommissionen er målet at etablere en økonomi for indsamling, sortering, genbrug, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse samt at skabe incitamenter til at producenter og brands designer deres produkter under hensyntagen til de cirkulære principper. 

Ideen om at indføre et obligatorisk EU-krav om udvidet producentansvar på tekstiler har været til debat siden Kommissionen lancerede deres cirkulære handlingsplan i 2020, hvor en kommende ambitiøs EU-strategi blev sat på tegnebrættet. Affaldsdirektivet introducerede allerede i 2018 et krav om, at alle EU-lande skal indføre separat indsamling af tekstiler fra 2025. Dette indsamlingskrav har sat gang i videnopbygningen på EU-plan og nogle lande har også allerede indført udvidet producentansvar. I Danmark har man netop igangsat en analyse af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at indføre et udvidet producentansvar for tekstilproducenter, der udføres af Deloitte på vegne af Miljøstyrelsen. 

Senest har konsulenthuset Eunomia udarbejdet en rapport for European Environmental Bureau (EEB) en rapport med titlen ”Driving af circular Economy for Textiles through EPR”. Rapporten Den nye rapport præsenterer derfor dels en række forslag til, hvordan man kan indrette en producentansvarsordning for tekstiler, herunder hvilke overvejelser man bør gøre sig, og dels en række anbefalinger til, hvilke yderligere rammebetingelser man med fordel kan introducere sideløbende med et producentansvar for at understøtte den cirkulære omstilling bedst muligt. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Deltag og bliv klædt på til de fremtidige overvejelser og EU-forhandlinger om et evt. obligatorisk udvidet producentansvar for tekstiler. 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger