Uvist, om halvanden million danskere fortsat må smide metal-, glas- og plastaffald i samme spand

Foto : Sergei Telenkov / Bigstockphoto

Uvist, om halvanden million danskere fortsat må smide metal-, glas- og plastaffald i samme spand

Snart skal den danske affaldsindsamling ensrettes og strømlines, så alle danskere kan aflevere mindst syv fraktioner nær hjemmet. Mens visse fraktioner som eksempelvis pap og papir fortsat må sorteres blandet, så er beslutningen om den udbredte MGP-fraktion »fortsat i proces« ifølge Miljøstyrelsen.
Er kildesortering eller kildeopdeling vejen frem? Skal borgerne ændre adfærd for at højne kvaliteten af det indsamlede affald? Eller skal systemet gøres så nemt som muligt, så vi får de rette mængder affald til at tiltrække de nødvendige investeringer i automatisering og bedre sortering?
Vil du have fuld adgang til WasteTech?