Slagge som stabilt grus er et gennembrud for genanvendelsen i Danmark

Danmark har brug for grus, og det kan det danske affalds- og genanvendelsessystem levere. Faktisk er vi snublende nær at levere slaggegrus med en kvalitet svarende til stabilt grus. Nye økotoksiske kriterier fra EU kan opkvalificere produktet endnu mere, så genanvendelse kan erstatte udvinding af råstoffer, som har store omkostninger for klima, natur og mennesker.
27 millioner kubikmeter. Så meget grus, sand og stenmaterialer er der årligt brug for i Danmark til bl.a. veje, hospitaler og havneprojekter.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?
Råstofkrisen i Danmark

Danmark er i dag 95 procent selvforsynende med sand, grus og sten. 70 procent af det indvundne materialer bliver brugt som anlægs- og vejmateriale. Behovet for materialer er størst i hovedstadsregionen og på Sjælland, men størstedelen af indvindingen foregår i Vestdanmark.

Det generelt lavere udbud af råstoffer på Sjælland presser priserne i vejret og øger transporten.

I 2015 blev der kørt i alt 260 mio. km med mineralske byggematerialer på det danske vejnet.

Regionerne anslår, at der med de områder, der er udlagt til råstofindvinding i dag, er råstoffer tilbage til mellem 14 og 43 års indvinding.

Region Hovedstaden og Region Sjælland er de regioner, der først løber tør.

Kilde: Danske Regioner, 2017: ’Råstoffer – er der behov for en national strategi?’