Sæt pris på det kasserede køleskab

Vi skal fremme genbrug og reparation af elektronisk isenkram og hårde hvidevarer. Der ligger en meget større værdi i at genbruge tingene i den funktion, som de var tiltænkt, fremfor at genanvende materialerne. En løsning er at lade professionelle firmaer stå for det, men hvordan udbreder vi denne tilgang?
Brødtekst

En meget stor del af de kasserede hårde hvidevarer på genbrugspladserne kan vi istandsætte og genbruge. I Norge har de gjort det på kommercielle vilkår i årevis. Og nu begynder der også at ske noget her i Danmark.

Desværre bliver de fleste hårde hvidevarer ødelagt, når de kommer ind på genbrugspladserne. Allerede første tur på en sækkevogn kan give skader, som gør det umuligt at sætte dem i stand. Og der skal ikke lang tid i en åben container udsat for vejr og vind til før, at alt håb om genbrug er ude.

Der er bred enighed om, at der er meget større værdi i at genbruge elektronisk isenkram og hårde hvidevarer, end at genanvende de enkelte materialer fra dem.

Vi skal derfor forebygge ødelæggelsen af elektronisk affald og øge udbuddet af ’godt genbrug’. Hvis vi anerkender, at der er noget værdi at hente og respekterer rettigheder og pligter, skal vi tænke i smarte løsninger og forretningsmuligheder. Det burde være lige til - der er nemlig penge og bæredygtighed at hente.

Lad professionelle stå for at bevare værdien i affald

Det lys har flere af landets kommuner set. Som eksempel har Aalborg indgået et samarbejde med De Grønne Hvidevarer og Recirk, der tjekker og reparerer produkterne efter den kommende europæiske branchestandard Cenelec 50614. Dermed sikrer de to firmaer høj kvalitet og sporbarhed i de produkter, der indleveres på kommunens genbrugspladser, og som, hvis kvaliteten er til det, gensælger på markedet.

Også i Hjørring Kommune arbejder man med en lignende ordning.

Ved at lade professionelle virksomheder stå for at modtage, renovere og gensælge affald af visse kategorier på genbrugspladser, f.eks. hvidevarer og andre produkter, hvor produktsikkerhed og producentansvar er af betydning, sikrer vi, at man modtager og håndterer de relevante typer “affald” på en måde, som bevarer værdien. ​

Juridisk gråzone

Der er dog en udfordring, når man gensælger affald. For hvem har ret til affald af værdi? Her skal man respektere produkt- og producentansvar, som EU har indført for producenten af elektronik og en række andre produkter. Det er en juridisk gråzone, som man skal have styr på hos genbrugspladserne rundt om i landet.

Hvad angår produktansvar, kræver EU, at produkterne er sikre og CE-mærkede. For producenten indebærer det et ansvar for, at deres produkt er sikkert, hvilket betyder, at de kan pålægges erstatningspligt, hvis en forbruger kommer til skade ved anvendelsen.

Når man f.eks. køber et køleskab, ved man, at producenten har produktansvaret. Til gengæld står det ofte mindre klart, hvem der har produktansvaret for et køleskab med en løs forbindelse, der sættes i stand i forbindelse med gensalg.

I Danmark betyder EU's regler om producentansvar, at de enkelte producenter af elektronik har pligt til at håndtere en mængde elektronik-affald, som svarer til den mængde, de markedsfører i Danmark. Det kan påføre producenterne udgifter. Derfor er der også en logik i, at producenterne får del i den værdi, der kan være, hvis man kan gensælge kasserede produkter.

Følg de gode eksempler

Disse forhold taler også til min anbefaling af at benytte sig af autoriserede genbrugsvirksomheder, der sikrer, at kasserede hvidevarer tjekkes, klargøres og gensælges i markedet med en ny garanti, som opfylder kundens forventelige krav til funktion og sikkerhed. ​

Har kommunerne et formaliseret samarbejde mellem genbrugsstationer og genbrugsvirksomheder, som f.eks. Aalborg Kommune, er der både penge og bæredygtighed på kontoen.

Lad de professionelle tage ansvaret – lad være med at fedte med det selv. Der skal være styr på det.

De smarte løsninger kommer, når nogle tænker kreativt. Kommunerne skal skubbe på og invitere de professionelle firmaer ind på deres affaldspladser. Smarte Viggo, der går rundt og piller kobberkabler ud af køleskabene, kan ikke gøre det. Tværtimod, så ødelægger han muligheden for genbrug og snyder producenten for værdien af kobberet.

Danmark har et stort potentiale for genbrug, og jeg opfordrer til samarbejde mellem professionelle og affaldspladserne, så man sammen kan finde de smarte løsninger. Der er allerede eksempler på gode bevægelser hos flere kommuner. Følg dem.