I Holland samarbejder kommuner og ministerier om at nedbryde administrative barrierer for cirkulær økonomi, bl.a. ved at lette transporten af affald mellem forskellige regioner.
I Holland samarbejder kommuner og ministerier om at nedbryde administrative barrierer for cirkulær økonomi, bl.a. ved at lette transporten af affald mellem forskellige regioner.

Foto : Kzenon / Bigstockphoto

Sådan kan kommuner og regioner spille nøglerolle i cirkulær omstilling

Kun mellem 10 og 16 procent af de danske små- og mellemstore virksomheder arbejder i dag med gennemgribende aspekter af cirkulær økonomi trods stor interesse. Det viser en rapport fra Reg Lab, der kommer med en række anbefalinger til kommuner og regioner.
Der er større fokus end nogensinde på bæredygtig anvendelse af ressourcer og på at tænke i cirkulære økonomiske kredsløb. Men i en ny rapport fra tænketanken Reg Lab kan man læse, at kun et sted mellem 10 og 16 procent af alle små og mellemstore virksomheder i Danmark er kommet længere end de mest basale skridt såsom at have fokus på at reducere brugen af materialer, spild og affald.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?
Syv anbefalinger til kommuner og regioner

Rapporten »Succesfuld cirkulær omstilling – I SMV’er, regioner og kommuner« kan findes i sin helhed her. Den er inddelt i en række delanalyser, men konkret fremhæver rapporten syv anbefalinger, der kan styrke kommuner og regioners rolle i den cirkulære omstilling:

Anbefaling 1: Styrk den systematiske opsamling af viden og del den.

Anbefaling 2: Opret et tværkommunalt og tværregionalt CØ-netværk eller CØ-partnerskab.

Anbefaling 3: Organisér CØ-projekter i tværfaglige teams med mål, der går på tværs af ressortområder og forvaltninger.

Anbefaling 4: Skab flere samarbejdsprojekter på tværs af kommuner og regioner.

Anbefaling 5: Invitér virksomheder og inddrag indkøbere til dialog om muligheden for at integrere CØ i flere kommunale og regionale udbud.

Anbefaling 6: Udarbejd en fælleskommunal og -regional indkøbsstrategi for CØ.

Anbefaling 7: Skriv CØ ind i kommunernes og regionernes egne indkøbspolitikker som et fast indkøbs- og tildelingskriterium.

Hvis du er interesseret, så kan du læse mere uddybende om de enkelte anbefalinger på side 5-7.