Rambøll anbefaler at gøre affaldspiktogrammer fælles for Norden

Foto : Dansk Affaldsforening

Rambøll anbefaler at gøre affaldspiktogrammer fælles for Norden

Den svenske afdeling af konsulentvirksomheden Rambøll har udarbejdet en rapport om de danske affaldspiktogrammer på vegne af brancheorganisationen Avfall Sverige, som blandt andet anbefaler, at piktogramsystemet gøres fælles for de nordiske lande.
De 89 piktogrammer for affald udviklet af Dansk Affaldsforening, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen er blevet udbredt til langt de fleste af landets kommuner i et eller andet omfang. Men deres gennemslagskraft rækker også ud over landets grænser.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?