»Paradoksalt«: Stigende efterspørgsel kan hindre genanvendelse af fødevareegnet plast

Foto : Sky-Light

»Paradoksalt«: Stigende efterspørgsel kan hindre genanvendelse af fødevareegnet plast

Genanvendt PET-plast stiger og stiger i værdi, men det er ikke kun positivt. Det spænder nemlig ben for genanvendelsen af plast, når producenter af fødevareemballage og producenter af rengøringsmidler kæmper om den samme plasttype, fortæller en plastfabrikant.
I gamle dage blev mange typer plastflasker renset og genpåfyldt efter aflevering til det danske retursystem. I dag er den slags genbrug så godt som ikkeeksisterende. I stedet samles plastflaskerne sammen og sendes til en række centrale anlæg, hvor de shreddes og genanvendes som råvaren rPET (recycled PET).
Vil du have fuld adgang til WasteTech?
Hvor kommer fødevareegnet rPET fra?

Hvad er rPET?

»Der findes ikke én generel definition på rPET – ud over, at det er PET fremstillet helt eller delvist af genanvendt materiale. Det er forskelligt, hvor stor andel af materialet der skal være genanvendt, og samtidig er det også forskelligt, om der stilles krav til, om det genanvendte materiale er post-consumer-waste, og i så fald hvor stor andel af det der skal være i produktet, for at man kan kalde det rPET.«

Hvad er forskellen på, om plasten kommer fra forbrugerne eller industrien?

  »Vi ser en tendens til, at folk fokuserer mere og mere på andelen af post-consumer-waste. Der ligger noget PR-værdi i at kunne sige, at et produkt er lavet af XX-% flasker – det er let at kommunikere til forbrugerne som et signal om et bæredygtigt produkt (i stil med produkter af 'ocean-plastic'). Paradokset er så, at det alt andet lige må være mindre ressourcekrævende at genanvende post-industrial-waste fremfor post-consumer-waste, idet genanvendelsesprocessen er meget længere ved post-consumer-waste. Så vi skal jo helst ikke se ind i en fremtid, hvor man fravælger post-industrial-waste til fordel for post-consumer-waste, blot fordi det giver større PR-værdi.«

  Hvor kommer jeres rPET fra?

  »Vi arbejder med følgende kilder af genanvendt materiale:

  1. Eget produktionsspild (Post-Industrial-Waste)
  2. Kunders produktionsspild – vi arbejder med cirkulære loops med vores kunder og andre industrielle samarbejdspartnere om at tilbagekøbe deres produktionsspild, som vi så genanvender til ny produktion af folie og emballager (Post-Industrial-Waste)
  3. Mineral- og sodavandsflasker (Post-Consumer-Waste)«

  Kilde: Louise Hundebøll Krath Andersen