Omdiskuteret klimaløsning skuffer fælt

Foto : Lasse Gorm Jensen

Omdiskuteret klimaløsning skuffer fælt

Blot 23 såkaldte biocoveranlæg er blevet etableret på danske lossepladser mod de forudsatte 100. Nu er tilskudsordningen udløbet.
Biocover er historien om et tilsyneladende billigt og enkelt klima-fiks, som skulle kunne give årlige CO2-reduktioner på 300.000 ton til en virkelig lav pris på bare 77 kroner pr. ton fjernet CO2. Det var i hvert fald, hvad der fremgik af Klimaministeriets Virkemiddelkatalog fra 2013.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?

Nævnte firmaer

Sagen kort: Biocover

Et notat fra Miljøstyrelsen konstaterede i 2013, at såkaldte biocovers på ca. 100 danske lossepladser kunne etableres for ca. 200 mio. kr.

Udledningen af klimagasser fra lossepladserne ville dermed blive mindsket med ca. 390.000 ton CO2-ækvivalenter årligt for en ’skyggepris’ på 77 kr./ton CO2-ækvivalent. Siden blev gevinsten justeret til 300.000 ton CO2-ækvivalenter, og prisen til 205 kr./ton
Der blev bevilget 185 mio. kr. til en tilskudsordning, som trådte i kraft i 2016 og straks mødte kritik fra flere aktører i affaldsbranchen, som bl.a. mente, at der ikke var methan nok i deponierne.

Med udgangen af 2019 er ordningen ophørt, og resultatet kan nu opgøres til, at der for 92,5 mio. kr. er etableret 23 biocover­anlæg, der vil reducere den danske udledning af klimagasser med 48.000 ton CO2-ækvivalenter om året.