OECD forstår ikke det danske affaldssystems opbygning

Der er mange velmente forslag til forbedringer af Danmarks affaldspolitik i OECD's rapport om dansk miljøpolitik, men flere af dem er svære at føre ud i livet eller kan få modsat effekt, advarer Finn Langgard, pensioneret projektleder fra bl.a. ARC.
Der er noget, som OECD ikke forstår.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?