Ny kortlægning: Alt for meget madaffald havner stadig i restaffaldet

25. maj kl. 06:006
madaffald
Illustration: Iryna Imago / BigStockPhoto.
En ny undersøgelse har kortlagt mængderne og fraktionsfordelingen af det danske husholdningsaffald. Undersøgelsen viser, at danskerne smider over store mængder madaffald ud som restaffald årligt og at der er et betydeligt potentiale for at forbedre sorteringen af madaffald.

I dag udgør det usorterede restaffald knap 62 procent af den samlede mængde affald, der indsamles fra de danske husholdninger. Men i fremtiden kan mængden af restaffald reduceres med knap en kvart million tons fra 873.677 tons til 605.870 tons, når alle kommuner får rigtigt gang i deres henteordninger til de ti fraktioner. 

Læs hele artiklen

WasteTech er målrettet private og offentlige aktører, der arbejder indenfor affalds- og genbrugsområdet.

Få 3 ugers gratis prøveabonnement. Betalingskort er ikke påkrævet, og du bliver ikke flyttet til et betalt abonnement efterfølgende.

Du kan også få tilsendt et tilbud til dig.

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til WasteTech
Alt indhold på WasteTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
Adgang til andre medier
Hver måned får du 6 klip, som kan bruges til permanent at låse op for indhold på vores andre medier.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
6 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
26. maj kl. 15:58

Målt i tørstof skrumper madaffaldet måske en del. Der er fx 80 % vand i en kartoffel, evt. mindre i skrællen. Hvor øvrigt affald vel er næsten knastørt. Ved godt at vandet skal man flytte rundt på og evt. varme op, men alligevel. Ved at tænke på eget madaffald i tørstof, føles det en del mindre ekstravagant.

6
30. maj kl. 13:54

God pointe med vandindholdet.

Det giver også et skævt fokus på bioaffald når politikerne skal nå deres mål om at forberede flest tons til genanvendelse. Hvis bioresterne sendes til bioforgasning hvorfra vandet udledes eller spredes på marker, kan vandet tælles som "100% genanvendt". Hvis biorester i stedet ender i energigenvindelse og vandet kondenseres i røggaskondensering til brug som f.eks. kedelvand eller fjernvarmevand, så er det per definition "0% genanvendt". P.g.a. den betydelige vægt bliver det derfor virkelig vigtigt for at nå genanvendelsesmålene at vandet udledes fra bioforgasning frem for f.eks. at blive udnyttet som fjernvarmevand.

4
26. maj kl. 10:46

Personligt noget af det, jeg har det svært ved, er at vi jo har set i dokumentarer og mere eller mindre private undersøgelser på fx Youtube, hvor man har sat trackere i affaldet—at hvis affaldet kan videresælges mod profit snarere end behandles—jamen så gør de det. Og til sidst har vi en uigennemskuelig række af underleverandører, der videregiver affaldet til hinanden, som til sidst dumper plastik- og elektronikaffaldet i en eller andens baghave i Indonesien eller Afrika. Og vi har jo set, hvordan de bare smider det ud i sanddyngerne og sætter ild til det (tøj, dæk, plastik og andet affald). Når man ikke har gennemsigtighed og ansvarstagen nok i sin forsyningskæde til at kunne redegøre for, hvor affaldet ender—og en del affald "forsvinder" ud af sorteringssystemet—så ville det alt i alt have været bedre for klimaet, luftmiljøet, vandmiljøet, organismer, mv. om det bare kom direkte til forbrændingen og blev afbrændt på den mest miljøkorrekte måde i stedet for at blive fraktioneret og brændt et andet sted i et fattigere land under dårlige, ubeskyttede forhold.

3
26. maj kl. 10:38

Vi er to i husstanden og jeg tror mængden af plastikposer for at opsamle vores affald overstiger hvad vi reelt smider ud (særligt ift. bioaffald). Min tanke med de her 10 fraktioner er at ca. 5 år efter det bliver indført, så kommer beskeden: "I er ikke gode nok til at sortere, så det virker slet ikke som forventet". Dertil kommer at vores retningslinie for hårdt og blødt plast er noget i retningen af "hvis du kan tromme på plastiket med en finger, så er det hårdt plast". Det eneste den nuværende og kommende måde at sortere på gør, er at vi kommer til at få mere affald, der skal produceres flere affaldsspande (af plastik), og man kommer til at køre flere gange ud til den samme husstand for at hente affaldet. Selve klimaregnskabet hænger slet ikke sammen i mit hoved. Desuden har vi en kompostbunke hvor vi fik at vide af kommunen at vi lader dem om at behandle bioaffaldet, og når vi så skal bruge jord til haven, jamen så kan vi jo bare tage vores bil med trailer og hente det på materialepladsen - fordi det er mere klima venligt. Hykleriet har nået nye højder i forhold til affaldssortering efter min overbevisning.

2
26. maj kl. 10:22

Madspild. Kan i ikke lade være med at bruge det ord om bioaffald? Jeg vil ikke have at mit bioaffald bliver taget som gidsel i madspildskampagner og politisk

Det er ikke madspild at smide kaffegrums og brugte teblade i spanden med bioaffald. Når jeg har brugt 1/2 kg blå cirkel, så bliver det til 1,2 kg bioaffald.

Det er ikke madspild at skrælle kartofler og gulerødder - om vinteren.

I øvrigt er dette ikke førstegang der laves kortlægning for de nye fraktioner. Randers kommune har de seneste 3 år lavet analyse af deres dagrenovation.

PS. De 10 fraktioner er reelt 12. Batterier og småt elektronik skal også indsamles separat.

1
25. maj kl. 19:59

Afløbskværne i køkkenet er måske løsningen på at få madaffaldet ud af restaffaldet - ja der bliver tabt noget i rørsystemerne, men indsamlingsgraden bliver større, fordi det ikke går i restaffald. Jeg har boet i mange etageejendomme, og har aldrig haft plads til at skulle kildesortere i alle de fraktioner, vi egentlig bør. Samtidigt bor jeg alene, så især det "våde" affald kommer hurtigt til at lugte, fordi jeg ikke producerer affald nok til at tømme regelmæssigt. Madaffaldet er en af de typer affald, som jeg derfor fravælger at sortere og smider i restaffald. Affaldsselskaberne tjener penge på at videresælge affaldet, og på det fjernvarme, gas, produkter, mv., som bliver produceret fra vores affald. Hvis de gerne vil tjene flere penge, så må de investere i teknologier og udstyr, så affaldssortering, oprensning, mv. sker i sorteringsanlægget og ikke ved kilden.