Ny analyse synliggør vigtige hotspots for den cirkulære omstilling

En ny analyse af materialestrømme i Region Hovedstaden viser, at der på trods af ambitiøse mål endnu er lang vej til cirkularitet. To projektledere fra Teknologirådet fortæller i dette synspunkt om den nye analyses resultater og perspektiverne heri.
En ny analyse af materialestrømme i Region Hovedstaden viser, at selv om regionen har sat ambitiøse mål og historisk har markeret sig som frontløber inden for bæredygtighed, er der endnu lang vej til cirkularitet.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?
Om projektet

Affald og Ressourcer på Tværs er: 

  • Et cirkulært samarbejdsprojekt, hvor aktører mødes, videndeler og skaber fælles overblik over ressourcestrømmene, såvel affaldsstrømmene og de jomfruelige ressourcer, der i dag anvendes af regionens virksomheder.

  • Regionens kommunale affaldssektor ønsker sammen med virksomheder og andre interessenter at tage et skridt på vejen til et cirkulært samarbejde og på den måde medvirke til at skabe et sekundært ressourcemarked. 

  • Målet er ikke alene at øge genanvendelsesprocenterne i tråd med kravene i de nyreviderede affaldsdirektiver samt regionens egne genanvendelsesmål, men også at bidrage til en cirkulær omstilling i hovedstadsregionen.

  • Kort sagt: Målet er at skabe et nyt samarbejde, et roadmap for hovedstadsregionen og konkrete cirkulære samarbejder.

Affald og Ressourcer på Tværs forløber frem til midten af 2021 og ledes af Teknologirådet og DAKOFA i samarbejde med 11 partnere. Partnerne er de tre affaldsselskaber i hovedstadsregionen – Amager Ressourcecenter (ARC), Norfors og Vestforbrænding – Københavns Kommune og Helsingør Kommune samt Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Plastindustrien, Erhvervshus Hovedstaden og Aalborg Universitet.

Kilde: Teknologirådet.